Για το πολυετές πλάνο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας

Στην 9η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023) ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το Πολυετές Πλάνο Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας που κατέθεσε η Διοίκηση του Δήμου. Η Πόλη Ανάποδα αφού μελέτησε διεξοδικά την εισήγηση, καταψήφισε το Πλάνο, με βάση την παρακάτω τοποθέτηση, έτσι όπως την ανέπτυξε στο σώμα η δημοτική μας σύμβουλος, Λουκία Αργυριάδου:

Το συγκεκριμένο Πολυετές Πλάνο Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας:

1. Συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο, η Οικονομική Επιτροπή έγινε τον Νοέμβριο 2022, το θέμα έφτασε στο ΔΣ τον Ιούνιο, μόλις 4 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές και 6 μήνες πριν το νέο δημοτικό συμβούλιο.

2. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ήταν δια ζώσης παρόντες μόνο 3, ψήφισαν υπέρ μόνο 6, οι δύο αρμόδιοι τότε αντιδήμαρχοι (Κυριζίδης, Κούπκας) απουσίαζαν.

3. Νέες βασικές αρχές η βιωσιμότητα κι η ανταγωνιστικότητα, στη θέση της κοινωνικής ωφέλειας.

4. Συνοπτική αποτύπωση (σ. 27 – 28): αποτυπώνονται οι χώροι κοινωνικών υπηρεσιών, αθλητισμού, σχολεία, πολιτισμού.

5. 322 ακίνητα συνολικά, 125 αδιάθετα (40%)

6. Τα έσοδα από την αξιοποίηση πέφτουν (1,7 εκ. το 2021 από 2,2 το 2017), ενώ υπάρχουν πολλά ανείσπρακτα.

7. Το σχέδιο προβλέπει την άμεση αξιοποίηση 60 από τα 125 αδιάθετα ακίνητα, τα περισσότερα οικόπεδα και λίγα οικόπεδα με κτίσμα.

8. Περίπου 15 από αυτά έχουν ήδη χαρακτηρισμένη χρήση (ως σχολείο, χώρος πολιτισμού, στάθμευσης).

Τοποθέτηση:

Καταψηφίζουμε,

  1. γιατί δεν αναφέρει συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης και προτεραιότητες και αφήνει έτσι να διαφανεί ότι κυρίαρχη κατεύθυνση θα είναι η οικονομική αξιοποίηση.
  2. Δεν πρόκειται για πλάνο, αλλά για πολύ γενικές αρχές. Οι αρχές αυτές σε λάθος κατεύθυνση, αφού ρητά αντικαθιστούν την αρχή της «κοινής ωφέλειας», η οποία όπως αναφέρει ίσχυε στο παρελθόν, με τις αρχές της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας με τον τραπεζικό τομέα.
  3. Η μόνη συγκεκριμένη πρόταση είναι να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα 60 ακίνητα, κυρίως οικόπεδα. Χωρίς να αναφέρεται ρητά το πώς θα αξιοποιηθεί το καθένα από αυτά, εννοείται σαφώς ότι το κριτήριο είναι αποκλειστικά τα έσοδα, αφού προβλέπεται ότι θα αποδώσουν το 80% των αναμενόμενων κερδών από το σύνολο των ακινήτων.
  4. Η πόλη αντίθετα αυτή τη στιγμή έχει άλλες επείγουσες προτεραιότητες:

a. Ελεύθερους χώρους. Έχουμε ελάχιστο πράσινο ανά κάτοικο, λιγότερο από 2 τμ, το οποίο πέφτει ακόμα περισσότερο στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές, όπου βρίσκονται πολλά από αυτά τα οικόπεδα.

Η μέση απόσταση που πρέπει να διανύσει κάθε κάτοικος για να βρεθεί σε ελεύθερο χώρο είναι πολύ μεγάλη, 1,8 χλμ σύμφωνα με μελέτες, ενώ πρέπει να είναι το πολύ 300 μ., για να θεωρείται ότι ένας κάτοικος, πεζός, έχει πρόσβαση σε ελεύθερο χώρο.

Για να βελτιωθεί η κατάσταση, χρειαζόμαστε τόσο νέους μεγάλους χώρους πρασίνου (όπως η ΔΕΘ ή η Πλ. Ελευθερίας), αλλά ακόμα περισσότερο πολλούς μικρούς, ώστε να διασπείρονται στις γειτονιές και να μειωθεί δραστικά η απόσταση πρόσβασης σε ελεύθερο χώρο.

b. Χώρους στάθμευσης στις γειτονιές και όχι στο κέντρο (ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί χώρος για ποδηλατόδρομους)

c. Σχολική στέγη

d. Χώροι πολιτισμού

e. Σημαντικότερο: χώροι και κοινωνική κατοικία, με τη λογική που γίνεται ήδη το μικρό πολιτικό πρόγραμμα (ανακαίνιση από τον Δήμο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και φθηνή ενοικίαση)

2. Προτείνουμε συνεπώς:

a. Όλα τα αδόμητα οικόπεδα να παραμείνουν αδόμητα – μορατόριουμ σε κάθε νέα δόμηση και να αξιοποιηθούν ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου (πάρκα τσέπης/σκύλων/παιδικές χαρές) ή χώροι στάθμευσης (με ακάλυπτο έδαφος και δέντρα), ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς. Στο σχεδιασμό να εμπλακούν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

b. Εκτός από τα δεσμευμένα οικόπεδα για σχολική στέγη

c. Όλα τα υπόλοιπα κτήρια, να αξιοποιηθούν για χώρους πολιτισμού (τα χαρακτηρισμένα) και κοινωνική κατοικία τα υπόλοιπα.

Μοιραστείτε το άρθρο