Δύο φορές ισόβια επειδή προσπάθησε να σώσει 33 ζωές

Δύο φορές ισόβια επειδή προσπάθησε να σώσει 33 ζωές / Two lifetimes in prison for trying to save 33 lives
Τη Δευτέρα 9 Γενάρη, στο Εφετείο της Λέσβου, θα εκδικαστεί η έφεση του Σομαλού πολιτικού πρόσφυγα Μοχάμαντ Χανάντ Αμπντί. On Monday, January 9, at the Court of Appeal of Lesvos, the appeal of the Somali political refugee Mohammad H. will be heard (English bellow).
Ο Μοχάμαντ ήταν ένας από τους 34 ανθρώπους που τον Δεκέμβριο του 2020 προσπάθησαν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα με ένα φουσκωτό.
Στις 13 Μαΐου 2021, στο δικαστήριο της Λέσβου, ο Μοχάμαντ, ενώ είχε προσπαθήσει να σώσει 33 ζωές, καταδικάστηκε σε 142 χρόνια φυλακή ως διακινητής (κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο διακινητής, όπως συμβαίνει συχνά, είχε εγκαταλείψει ακυβέρνητο το πλοιάριο και ο Μοχάμαντ έσωσε τις ζωές των επιβαινόντων — οι αιτούντες άσυλο που βρίσκονταν στην ίδια βάρκα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και είπαν ότι οι ζωές τους σώθηκαν χάρις στον Μοχάμαντ).
Οι καταδίκες σε εξοντωτικές ποινές φυλάκισης προσφύγων που βρέθηκαν δίπλα στο πηδάλιο της βάρκας που τους μετέφερε όταν αυτή εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές, είναι μια μέθοδος ποινικοποίησης της μετανάστευσης. Αλλά και στα χερσαία σύνορα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου πατέρες μεταναστευτικών οικογενειών έχουν καταδικαστεί ως… διακινητές των οικογενειών τους (επειδή οδηγούσαν προς τα σύνορα αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει από διακινητές).
Οι δίκες διαρκούν κατά μέσο όρο 28 λεπτά, συχνά γίνονται χωρίς την παρουσία μεταφραστή και με μέση ποινή τα 44 χρόνια.
Η ομάδα των καταδικασμένων «διακινητών» στις ελληνικές φυλακές είναι η δεύτερη πληθυσμιακά κατηγορία κρατουμένων (το 20,8% των κρατουμένων στις υπερπλήρεις φυλακές της χώρας είναι υπόδικοι ή καταδικασμένοι για διακίνηση μεταναστών). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οκτωβρίου του 2022, ο αριθμός των κρατούμενων για μεταφορά μεταναστών ανέρχεται σε 2.223 σε σύνολο 10.678 κρατουμένων. Φθάνουν σχεδόν τον αριθμό όσων έχουν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών (2.508), που διαχρονικά αποτελούν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα κρατουμένων (η οποία επίσης αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από μετανάστες).
Ενδεικτικό για το ποιοι καταδικάζονται ως διακινητές είναι το γεγονός ότι οι φυλακές Κομοτηνής αδυνατούν να υποδεχθούν νέους κρατουμένους, με αποτέλεσμα πολλοί απ’ όσους συλλαμβάνονται να κρατούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης κατά παράβαση της νομοθεσίας. Στη φυλακή της Κομοτηνής, που είναι χωρητικότητας 162 ατόμων, κρατούνταν την 1η Οκτωβρίου 319 άτομα.
Με την σύλληψη ως διακινητή οποιουδήποτε μετανάστη βρίσκεται στο τιμόνι οχήματος ή κοντά στο πηδάλιο σκάφους, το ελληνικό κράτος διεξάγει μια αθέατη όψη του πολέμου κατά των μεταναστ(ρι)ών, ποινικοποιώντας τη μετανάστευση, ευτελίζοντας περαιτέρω τις ζωές των κρατουμένων στα συνωστισμένα κάτεργα του ελληνικού κράτους, γιγαντώνοντας τον αγριανθρωπισμό των διωκτικών αρχών και παρουσιάζοντας «επιτυχίες» της ΕΛΑΣ.
Λευτεριά στον Μοχάμαντ και σε όλους τους μετανάστες και τις μετανάστριες που έχουν ποινικοποιηθεί και κλειστεί για παραδειγματισμό στα κελιά ως «διακινητές»!
———————————
Two lifetimes in prison for trying to save 33 lives
On Monday, January 9, at the Court of Appeal of Lesvos, the appeal of the Somali political refugee Mohammad H. will be heard. He was one of 34 people who boarded a rubber boat from Turkey to Greece in December 2020. On May 13, 2021, in the court of Mytilene, Lesbos, Mohammad, while trying to save 33 lives at sea, was sentenced to 142 years in prison as a smuggler (while crossing the border, the smuggler, as often happens, had left the boat and Mohammad saved the lives of the passengers – the asylum seekers that were on the same rubber boat appeared in court and said they owe their lives to Mohammad’s actions).
Sentencing refugees to outrageous and unusually harsh prison sentences because they were found close to the wheel of the boat carrying them when it was stopped by the Greek authorities is a method of criminalizing immigration. At the land borders too, there are many cases where fathers of immigrant families have been convicted as… traffickers of their own families (because they were driving to the border a car that they had rented from traffickers).
Trials last an average of 28 minutes, are often held without an interpreter, and carry an average sentence of 44 years.
Convicted “traffickers” in Greek prisons are the second most populous category of prisoners (20.8% of prisoners in the country’s overcrowded prisons are under trial or convicted of migrant trafficking). According to the official data of October 2022, the number of people detained for the transportation of migrants stands at 2,223 out of a total of 10,678 detainees. They almost equal the number of those convicted of drug trafficking (2,508), which have always been the largest population group in prison (also largely made up of immigrants).
Indicative of the kind of people that are convicted as “traffickers” is the fact that the prison of the close to the greek/turkish border town of Komotini, is unable to receive new prisoners, with the result that (in violation of the law) many of those arrested are detained for a long time in the holding cells of the Rodopi Police Department. In Komotini prison, which has a capacity of 162 people, 319 people were detained on October 1st.
When the Greek authorities are arresting as a smuggler any migrant behind the wheel of a vehicle or near the helm of a boat, the Greek state is waging an invisible face of its war on migrants: by criminalizing immigration, by further trivializing the lives of those held in the overcrowded prisons of the Greek state, by feeding the cruelty of police authorities while publicly announcing “successes” of the greek police (ELAS).
Freedom for Mohammad and all the migrants who have been criminalized and locked up “for exemplary punishment” in the cells as “traffickers”!

Δύο φορές ισόβια επειδή προσπάθησε να σώσει 33 ζωές / Two lifetimes in prison for trying to save 33 lives
Τη Δευτέρα 9…

Posted by Stop War on Migrants on Saturday, January 7, 2023

Μοιραστείτε το άρθρο