Μικροφωνική αλληλεγγύης στους 46 μετανάστες που βρίσκονται σε απεργία πείνας στο κέντρο κράτησης Κορίνθου, Παρασκευή 29/3 στις 18:00, Σβώλου με Γούναρη

Στις 22/03/24, 46 από τους κρατούμενους στο κέντρο κράτησης Κορίνθου ξεκίνησαν απεργία πείνας. Πραγματοποίησαν διαμαρτυρία ενάντια στην αυθαίρετη φυλάκισή τους, την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η αστυνομία επιτέθηκε τραυματίζοντας πολλούς από τους κρατούμενους και στη συνέχεια τους υπέβαλε σε εξευτελιστικούς ελέγχους στους θαλάμους.

Παρ’ όλα αυτά, η απεργία πείνας συνεχίζεται!

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΚΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ

SOLIDARITY WITH THE 46 MIGRANTS ON HUNGER STRIKE

On 22/03/24, 46 of the migrant detained in the detention centre (PROKEKA) in Korinthos started a hunger strike. They protested against their arbitrary imprisonment, the violation of their rights and the inhuman conditions of detention.

During the protest, the police attacked, injuring many of the prisoners and then subjected them to humiliating controls in the cells.

However, the hunger strike continues!

SOLIDARITY WITH THE REBEL PRISONERS OF PROKEKA

COMMON STRUGGLES OF LOCALS, MIGRANTS AND SOLIDARIANS

SOLIDARITY WITH THE 46 MIGRANTS ON HUNGER STRIKE

On 03/24/24, a demostration of about 80 people in solidarity with the imprisoned
migrants on hunger strike and the other detainees in the Prokeka detention center
Hell of Korinthos took place.
The gathering started dynamically at 14.30 in front of the detention center gate.

Soon the slogans of the people in soldarity were joined by the voices of the insur-
gent migrants coming from inside the detention center, who were struggling to hold

on to the courtyard despite the attacks of the repression forces.

After gathering at the gate the protesters marched around the inferno until the po-
lice force (OPKE) blocked their way with the order to prevent them from passing the

march through the neighboring refugee concentration camp (a more ”open struc-
ture” – a controlled refugee camp).

The racist Greek state makes it clear that it fears the union of the struggles of the
oppressed.
The demonstration continued to the city of Korinthos and ended at a central point in
the port.

SOLIDARITY WITH THE REBEL PRISONERS OF PROKEKA

*

COMMON STRUGGLES OF LOCALS, MIGRANTS AND SOLIDARIANS

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 46 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ

Στις 24/03/24 πραγματοποιήθηκε πορεία 80 περίπου αλληλέγγυων στους
φυλακισμένους μετανάστες απεργούς πείνας που κρατούνται στο κολαστήριο
ΠΡΟΚΕΚΚΑ – κέντρο κράτησης Κορίνθου.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε δυναμικά κατά τις 14.30 μπροστά στην πύλη του
στρατοπέδου.
Γρήγορα τα συνθήματα των αλληλέγγυων ενώθηκαν με τις φωνές των εξεγερμένων
μεταναστών που αγωνίζονταν να κρατηθούν στο προαύλιο παρά τις επιθέσεις των
δυνάμεων καταστολής.
Μετά τη συγκέντρωση στην πύλη πραγματοποιήθηκε πορεία γύρω από το κολαστήριο
μέχρι που οι δυνάμεις της αστυνομίας (ΟΠΚΕ) έκλεισαν τον δρόμο με εντολή να
εμποδίσουν την πορεία να περάσει από το γειτονικό στρατόπεδο συγκέντρωσης
μεταναστών (μια πιο «ανοιχτή δομή» – ελεγχόμενο camp).
Το ρατσιστικό ελληνικό κράτος κάνει ξεκάθαρο το ότι φοβάται την ένωση των αγώνων
των καταπιεσμένων.
Η πορεία συνέχισε μέχρι την πόλη της Κορίνθου και τερμάτισε σε κεντρικό σημείο
στο λιμάνι.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΚΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ

STOP WAR ON MIGRANTS

Μοιραστείτε το άρθρο