Πρόθεση συμμετοχής του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Όπως έχει γνωστοποηθεί, στις 31.12.2023 λήγει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου και πρόκειται να κινηθεί διαδικασία για να εκδοθούν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι που θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου να εκδοθούν οι νέοι αυτοί όροι η ONEX οφείλεινα καταθέσει στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή τα απαιτούμενα στοιχεία (όπως μελέτες, εκθέσεις, σχέδια, προβλέψεις, αναμενόμενες επιπτώσεις, προτάσεις, κλπ).

Από τα στοιχεία που θα κατατεθούν θα φανεί ξεκάθαρα η αξιοπιστία όσων κατά καιρούς ανακοινώνει η εταιρεία περί της προσήλωσής της στην προστασία του περιβάλλοντος καιτης πρόθεσής για την εφαρμογή σύγχρονων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών κατά την εκτέλεση των ρυπογόνων εργασιών.Θα παρουσιαστούν οι επενδύσεις που έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει για περιβαλλοντικούς λόγους, η αντικατάσταση της αμμοβολής κατά 90% με υδροβολή ως κύρια αποξεστική μέθοδο όπως διαφημίζει (η οποία σύμφωνα με τους σημερινούςπ.ο. απαγορεύεται), η νόμιμη και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων της υδροβολής και της αμμοβολής, κλπ, κλπ. Επίσης θα αποτυπωθούν και τα ευρήματα των επιθεωρήσεων που έχει δεχτεί καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση σε τυχόν παρατηρήσεις. Θα φανούν και πολλά ακόμα.

Ο σύλλογός μας, επιδιώκοντας την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη σχετική διαβούλευση καταθέτοντας στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχήόλα τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και επεξεργαστεί εξαντλητικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αγωγές που άσκησαν εναντίον του συλλόγου μας οι εταιρείες “ONEX (ONEΞ) Ελληνικά Ναυπηγεία Σύρου Ανώνυμη Εταιρεία”  και “ONEX NeorionShipyards Ανώνυμη Εταιρεία”, διεκδικώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 3 εκατομμύρια ευρώ. 

Επιπλέον, θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας επί των νέων περιβαλλοντικών όρων που θα προταθούν, έχοντας σχηματίσει -από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων- μια πολύ καθαρή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Βασικές πηγές άντλησης των στοιχείων που διαθέτουμε ήταν τα διερευνητικά μας αιτήματα από κοινού με τον με τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, την ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων, τον Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων και με την Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης προς τις εμπλεκόμενες αρχές, οι αναφορές μας προς τις Αρχές για εν εξελίξει ρυπαντικά περιστατικά ή/και για συστηματικές παραβάσεις των π.ο του ναυπηγείου, η επεξεργασία των ευρημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη ρύπανση του κόλπου της Ερμούπολης, η βιωματική μας εμπειρία και παρατήρηση, οι δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ONEX και του Εργοστασιακού Σωματείου του ναυπηγείου, θεσμικών εκπροσώπων της πολιτείας, κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, με έγγραφό μας, ενημερώσαμε τις εμπλεκόμενες Αρχές για την πρόθεσή μας και παράλληλα ζητήσαμε να μας χορηγήσουν τον φάκελο που κατέθεσε (ή θα καταθέσει) η ONEXπροκειμένου να τον μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε.

Ο στόχος του συλλόγου μας είναι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι να προσφέρουν ένα αποδεκτό και ελέγξιμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην πόλη μας. Και φυσικά, στη συνέχεια, αυτοί οι όροι να τηρούνται.Εμείς λέμε «Περιβάλλον Καθαρό και Νεώριο Ανοιχτό». Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και ηONEXσκοπεύει να κινηθεί έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την άλλη που λέει «Νεώριο Ανοιχτό και Περιβάλλον Τριτοκοσμικό».

Εμείς, από τη μεριά μας,έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι οι ενέργειές μας θα είναι στο φώς και κατά συνέπεια θα θέσουμε υπόψη των συμπολιτών μας τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να είναι ενήμεροι και, γιατί όχι, να στηρίξουν τα αιτήματά μας. 

Θα χαρούμε να δούμε και την ONEXνα δημοσιοποιεί, με περηφάνια, τις προτάσεις που κατέθεσε (ή θα καταθέσει) προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της Σύρου και να μην χρειάζεται επίπονος αγώνας και γραφειοκρατία  για την πρόσβαση στα στοιχεία. 

Συνημμένο το 1οέγγραφο που αποστείλαμε στις περιβαλλοντικές Αρχές.

Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου

Προς ΔΙΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ – ΑΙΤΗΜΑ_1

Μοιραστείτε το άρθρο