Πανελλαδική Συγκέντρωση αδιόριστων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠιτών 2008, 28/12 στις 12:30 στο υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων

Δεν είναι μόνο αγώνας για μια θέση εργασίας που δικαιούμαστε. Είναι αγώνας για την αξιοπρέπειά μας!

Την άνοιξη του 2019 καταστρατηγήθηκε η σειρά επιτυχίας στον γραπτό διαγωνισμό του 2008 και διορίστηκαν συνάδελφοι με χαμηλότερες βαθμολογίες από τους περισσότερους Ασεπίτες. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, κι όμως αυτό ακριβώς έγινε.

Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2019, με το προσοντολόγιο που ψήφισαν και εφάρμοσαν η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση, οι ζωές μας ανατράπηκαν βίαια, χωρίς κανένα μεταβατικό διάστημα από το σύστημα διορισμών και αναπληρώσεων που ίσχυε ως τότε. Όχι μόνο δε διοριστήκαμε μόνιμοι, αλλά πλέον δε δουλεύουμε ούτε ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Και οι δύο κυβερνήσεις έφτασαν στο σημείο να διαγράψουν τα μόριά μας από την επιτυχία που είχαμε στον γραπτό διαγωνισμό.

Δε θα το αφήσουμε να περάσει έτσι! Οι Ασεπίτες του 2008 από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούμε στις 28 Δεκεμβρίου έξω από το Υπουργείο Παιδείας για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο! Τον μόνιμο διορισμό μας! Ας μη λείψει καμιά και κανείς μας.

https://www.facebook.com/events/1153321328881622

Συντονιστικό ΑΣΕΠ 2008


Ανήκουμε στην πολύπαθη ομάδα εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, προσφυγόντων δικαστικά για συμπερίληψη (όρος με τον οποίο εννοείται η απορρόφηση των επιτυχόντων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 με υψηλότερη βαθμολογία κατάταξης σε σχέση με τους συναδέλφους που ήδη διορίστηκαν με χαμηλότερο βαθμό). Αν και έχουμε έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι με μια σειρά ανατροπών και αδικιών εξαιτίας παραγόντων που συχνά αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε, κρίνουμε πως η όποια παραίτηση από το δικαίωμά μας στο διορισμό, ως επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, θα καθιστούσε ανακόλουθους τόσο εμάς ως προς τις αρχές και τις αξίες μας για αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό, όσο και την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας ως προς τις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή καταγράφεται η αδικία, την οποία πολλοί συνάδελφοι έχουμε βιώσει, οι οποίοι αδικηθήκαμε επειδή απλώς πειθαρχήσαμε στην εκάστοτε νομοθεσία. Το 1998 ο τότε υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης καταργεί την επετηρίδα και καθιερώνει γραπτό διαγωνισμό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά αναπληρωτών εγγεγραμμένων στην επετηρίδα έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ μιας μεταβατικής περιόδου, για τους έχοντες ήδη προϋπηρεσία. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ο νόμος Αρσένη προέβλεπε ότι στους τρεις πρώτους γραπτούς διαγωνισμούς (1998, 2000, 2002) θα διοριζόταν το μεγαλύτερο ποσοστό από τον διαγωνισμό και το μικρότερο από την επετηρίδα και σταδιακά όλοι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, το εκατό τοις εκατό (100%) , θα γινόταν μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Αυτό, όμως, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μάλιστα τροποποιήθηκε υπέρ των αναπληρωτών σε ποσοστό εξήντα σαράντα (60-40%), κάτι το οποίο πριμοδοτούσε με μόρια προϋπηρεσίας άτομα τα οποία δεν είχαν λάβει ποτέ μέρος σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή είχαν αποτύχει. Αν αναλογιστούμε και την δυσμενή συγκυρία των μνημονίων που οδήγησαν σε μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών και στο πάγωμα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά την περίοδο 2010-2019, πολλοί από μας δεν κληθήκαμε ούτε ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία. Ως εκ τούτου, για χρόνια αναγκαστήκαμε να υπομένουμε αυτή την αυθαιρεσία με συνέπεια να χάνουμε εργάσιμα χρόνια και μόρια προϋπηρεσίας. Αυτό το αίσθημα της αδικίας γιγαντώνεται με το νέο νόμο προσλήψεων, με τον οποίο, εκτός των άλλων δεν αναγνωρίζεται η επιτυχία μας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, η οποία συνιστά τη μοναδική αξιοκρατική και επίσημη αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί σε εκπαιδευτικούς στον χώρο της Γενικής Παιδείας στη χώρα μας.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
Το 2015 το ΣΤΕ με την απόφαση 527 έκρινε αντισυνταγματικούς τους διορισμούς με μόνο προσόν την προϋπηρεσία. Ενώ ο νόμος Αρσένη (1998) είχε προβλέψει ότι σταδιακά το ποσοστό των προσλαμβανόμενων σε σχολεία θα έφτανε το 100% από το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, αυτό δεν ίσχυσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, και με διαρκείς πολιτικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις υπήρχε μεροληψία υπέρ της αποκτηθείσης προϋπηρεσίας ασχέτως τρόπου απόκτησης. Το διαμορφούμενο ποσοστό προσλήψεων κατά το 2008 ήταν 60% από ΑΣΕΠ και 40% από προϋπηρεσία – μιλώντας για ποσοστά αξίζει να δούμε την πενταετία 2009 – 2014, που το 60% στην εν λόγω πενταετία σε αριθμούς μεταφράζεται σε 1835 ασεπίτες και το 40% σε 2670 άτομα με προϋπηρεσία. Είναι εξόφθαλμο το γεγονός ότι το 40% υπερέβαινε κατά πολύ το 60% – Ωστόσο, αν και υπήρξε η γνωμοδότηση του ΣΤΕ η κατάφωρη παραβίαση του ποσοστού συνεχίστηκε μέχρι και την ψήφιση του νέου νόμου στο τέλος του 2019, δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση διήρκησε 11 ολόκληρα χρόνια. Είναι άδικο να βρισκόμαστε υπόλογοι για το γεγονός ότι δεν αποκτήσαμε τόση προϋπηρεσία, ώστε να απορροφηθούμε με το νόμο του προσοντολογίου. Διεκδικούμε ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους ασεπίτες, που διορίστηκαν το 2019.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ψηφίστηκε το αρ. 73 του ν. 4589/2019 δυνάμει του οποίου διορίστηκαν 455 εκπαιδευτικοί από τους επιτυχόντες αυτούς, οι οποίοι είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, ενδιάμεσα – στη σειρά κατάταξης – στους παραλειφθέντες επιτυχόντες και τους 455 τελικώς διορισμένους, ευρίσκεται αριθμός εκπαιδευτικών με υψηλότερη βαθμολογία, ο οποίος δεν είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη διότι δεν γνώριζε και εν συνεχεία δεν άσκησε τα δικαιώματα που απέρρεαν απ’ την απόφαση της Ολομέλειας ώστε να εκδώσουν και αυτοί αμετάκλητες αποφάσεις όπως οι συνάδελφοί τους. Ωστόσο, σε πρόσφατη απόφαση του Στε (1834/2021) αναφέρεται πως οι διορισθέντες, αν και είχαν ονομαστικές δικαστικές αποφάσεις, εντούτοις διορίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή ο διορισμός τους έγινε με πολιτική βούληση. Το ίδιο επιδιώκουμε να συμβεί και με εμάς καθώς έχουμε υψηλότερες βαθμολογίες από τους ήδη διορισμένους. Επιπλεον το ΣΤΕ με την αποφαση 1735/2022 απεφανθη οτι οι πινακες του 2008 δεν εχουν κλεισει, αλλα παραμενουν σε ισχυ.
Ήδη επί του ζητήματος έχει αποφανθεί θετικά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμά του (βλ. 260558/53112/2019/29.10.2019 ΣτΠ) επιλαμβανόμενος κατόπιν 53 αναφορών και έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις τόσο από κυβερνητικούς βουλευτές όσο και από ολόκληρους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης.
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Πέρα από την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, η προσδοκία μας για την δικαίωσή μας, που μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, βασίζεται σε προηγούμενες κινήσεις της πολιτείας προς αποκατάσταση του δικαίου. Το 2005 με τον Ν. 3320/2005 (νόμος Παυλόπουλου) δόθηκε δυνατότητα σε ορισμένους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998 να συμμετάσχουν και αυτοί στη διαδικασία αποκατάστασης, εφόσον είχαν διοριστεί συνυποψήφιοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες. Μάλιστα, με την εν λόγω ρύθμιση διορίστηκαν περίπου 500 υποψήφιοι, ενώ με τον Ν. 4369/2016 υπήρξε πλήρης αποκατάσταση των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 1998. Διαχρονικά η πολιτεία έχει εξαντλήσει τους πίνακες επιτυχίας σε περιπτώσεις όπως των δικαστικών υπαλλήλων όλων των διαγωνισμών, των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1995 και πολλών άλλων διαγωνισμών.
Συντονιστικό ΑΣΕΠ 2008

Ασεπίτες 2008: Το χρονικό της αδικίας
1998: Εισαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών , υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, με πρόβλεψη μικρού μεταβατικού διαστήματος για το προηγηθέν σύστημα της επετηρίδας.
2002-2015: Παράταση μεταβατικού σταδίου διορισμού εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα όχι μόνο να γίνεται πρόσληψη εκπαιδευτικών εκτός ΑΣΕΠ, αλλά και περιορισμός των προσλήψεων των επιτυχόντων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
2015: Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την απόφαση 527/2015, έκρινε ότι το 40% των διορισμών που είχαν γίνει εκτός ΑΣΕΠ δεν πληρούσαν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας. Οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί από τους Ασεπίτες.
2015-2019: Παρά την απόφαση του ΣτΕ, η πολιτεία εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ίδιες αντισυνταγματικές διατάξεις στις προσλήψεις εκπαιδευτικών.
2019: Ο νόμος Γαβρόγλου (προσοντολόγιο) προσφέρει υψηλή μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία, διαγράφοντας τα μόρια των επιτυχόντων σε γραπτούς διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι, λόγω των προαναφερθεισών στρεβλώσεων, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ δεν κλήθηκαν ποτέ ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με αποτέλεσμα να έχουν μηδαμινή προϋπηρεσία και να αδικούνται στους πίνακες μορίων.
2019: Με το άρθρο 73 του νόμου Γαβρόγλου, 455 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008, διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση, με την επίκληση ονομαστικών δικαστικών αποφάσεων, χωρίς να τηρείται η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί με υψηλότερη βαθμολογία να παραμένουν μέχρι και σήμερα αδιόριστοι.
2022: Το ΣτΕ, με την απόφαση 1834/2021, εξισώνει τους 455 διορισθέντες επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008 με τους υπόλοιπους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Εν τούτοις, η πολιτεία δεν έχει αποκαταστήσει μια διαχρονική αδικία.
Μοιραστείτε το άρθρο