Νέα αντιδραστική εγκύκλιος Βορίδη για προσλήψεις σχολικών καθαριστ(ρι)ών

Μόνιμες προσλήψεις σχολικών καθαριστ(ρι)ών τώρα με πλήρες ωράριο και αξιοπρεπείς μισθούς – Να μην εφαρμοστεί η νέα εγκύκλιος Βορίδη από τη δημοτική αρχή Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου, τοποθετούμενοι ως «ΑΝΥΠΑΚΟΗ» για την «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, επισημάναμε την αναγκαιότητα δια ζώσης συνεδρίασης ώστε να συζητηθεί μεταξύ άλλων και το ζήτημα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων και των προσλήψεων καθαριστ(ρι)ών. Η δημοτική αρχή από την πλευρά της, με τη συνηθισμένη άκρατη αλαζονεία της πλειοψηφίας της, όχι μόνο δεν αποδέχτηκε το αίτημά μας αλλά ούτε καν απάντησε στο συγκεκριμένο ζήτημα που θέσαμε, ενημερώνοντας τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την ίδια μέρα (11/7) εκδόθηκε υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Μάκη Βορίδη με θέμα την «έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» (βλ. file:///C:/Users/user/Downloads/eggr45941-11072022.pdf )

Αντ’ αυτού, μέρες μετά οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι την Δευτέρα 18/7 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει μεταξύ άλλων την «κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2022-2023». Με δεδομένο όμως ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι (εκ του νόμου-«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») απόλυτα ελεγχόμενη από την δημοτική αρχή καθώς και ότι η συνεδρίαση θα γίνει «δια περιφοράς», χωρίς καμιά συζήτηση δηλαδή, γίνεται φανερό ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει για άλλη μια φορά να περάσει «εν κρυπτώ και παραβύστω» μια νέα αντιδραστική διάταξη του (γνωστού για τα αντεργατικά και γενικότερα «δημοκρατικά» του φρονήματα) υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, αδιαφορώντας για τις συνθήκες καθαριότητας των σχολείων αλλά και εργασίας/μισθολογικών απολαβών των καθαριστ(ρι)ών.

Γιατί και η νέα εγκύκλιος Βορίδη, όπως και η ανάλογη περσινή, από τη μια περιορίζει δραματικά τις αναγκαίες ώρες εργασίας για τον Δήμο μας σε 236 ημερησίως (από 298 το 2020-21 και 255 το 2021-22) και ταυτόχρονα έρχεται να προωθήσει το άλλο βασικό στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής, την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων των σχολικών καθαριστ(ρι)ών. Αντί δηλαδή της μονιμοποίησης των επί δεκαετίες εργαζόμενων στα σχολεία μας καθαριστ(ρι)ών, με την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου με πλήρες ωράριο (και μισθό), προωθεί και εδώ την απόλυτη ελαστικοποίηση της εργασίας (εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τα μικροπολιτικά συμφέροντα και ρουσφετάκια των Δημάρχων), δίνοντας τη δυνατότητα σπασίματος των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε περισσότερες των λιγότερων ωρών. Χαρακτηριστικά στο Δήμο μας με βάση την παρόμοια περσινή εγκύκλιο Βορίδη προσλήφθηκαν αντί των 43 πλήρους ωραρίου 6,5 ωρών και 6 μειωμένου ωραρίου 3 ωρών που εργάστηκαν το 2020-21, την περσινή χρονιά προσλήφθηκαν 51 καθαριστ(ρι)ες με 5 ώρες εργασίας και μειωμένες κατά 23% απολαβές! Τέλος για πιθανές επιπλέον ώρες εργασίας των καθαριστ(ρι)ων ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες, η εγκύκλιος ρίχνει και πάλι το μπαλάκι στους Δήμους, ενημερώνοντάς τους ότι θα καταβάλουν από ίδια έσοδα το επιπλέον μισθολογικό κόστος.

Η κυβερνητική πολιτική και σ’ αυτό το ζήτημα έχει ξεκάθαρους στόχους: το “μοίρασμα της φτώχιας” γίνεται η κυρίαρχη ιδεολογία και δένει βέβαια απόλυτα με την υποβάθμιση της καθαριότητας των σχολείων και γενικά των υπηρεσιών. Το ζητούμενο είναι οι δικές μας αντιστάσεις απέναντί της και η διάθεση του Δήμου να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων του. Κάτι που, ως φαίνεται, η δημοτική αρχή δεν θέλει να εξυπηρετήσει, καθώς ούτε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους σχολικούς καθαριστ(ρι)ες και συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα (που δεινοπάθησε πέρυσι, μη μπορώντας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των σχολείων με βάση την κατανομή Δήμου-Υπουργείου) ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Να επαναλάβουμε λοιπόν αυτό που και πέρυσι φωνάζαμε αλλά δυσκολεύονταν (όπως πάντα και για κάθε άλλον/η πέραν της φωνής τους) να ακούσουν στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης:

-Τα σχολεία μας χρειάζονται τουλάχιστον τους ίδιους αριθμούς «ανθρωποωρών» και καθαριστ(ρι)ών μ’ αυτούς που καθορίστηκαν το 2020 από τον ίδιο τον Δήμο και αντικατόπτριζαν σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικές ανάγκες, περίπου 50 καθαριστ(ρι)ες δηλαδή με πλήρες ωράριο

-Το σύνολο της συγκεκριμένης δαπάνης πρέπει να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό

-Άμεση μονιμοποίηση με πλήρες ωράριο, μισθό και εργασιακά δικαιώματα όλων των καθαριστ(ρι)ών, οι περισσότεροι/ες εκ των οποίων εργάζονται δεκαετίες στα σχολεία μας

Οποιαδήποτε άλλη θέση κι απόφαση των οργάνων του Δήμου είναι ξεκάθαρο ότι τίποτα άλλο πέραν των κυβερνητικών σχεδίων δεν εξυπηρετεί.

Γιατί, κ. Δήμαρχε, το «άλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ» είναι ωραίο σαν στίχος τραγουδιού αλλά δεν μπορούμε να το ανεχτούμε όταν αφορά την καθαριότητα των σχολείων μας αλλά και τη δουλειά, το ψωμί και τη ζωή πολλών δεκάδων χαμηλόμισθων εργαζόμενων. Οι καθαριστ(ρι)ες δεν μπορούν (και δεν μπορούμε) να παρακολουθήσουμε την προσφιλή, κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενη τακτική σας άλλον αριθμό να αποδέχεστε ως ανάγκη, άλλον να καθορίζετε για πρόσληψη (σε απόλυτη ταύτιση με τον ομογάλακτο σας υπουργό) και άλλα να δηλώνετε μετά, γεμάτος ιερή αγανάκτηση και ντεμέκ διαμαρτυρόμενος για την μη κάλυψη των αναγκών καθαρισμού και την αδικία για τους/τις εργαζόμενους/ες…

Γιατί, κ. Δήμαρχε, τα σχολεία χωρίς δημάρχους, αντιδημάρχους και (πελεκοφόρους) υπουργούς, μπορούν να λειτουργήσουν. Χωρίς καθαριστ(ρι)ες όχι!

ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης

Μοιραστείτε το άρθρο