9ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στο δάσος των Σκουριών – Συζήτηση για τις έμφυλες διαστάσεις

Με μια συζήτηση για τις έμφυλες διαστάσεις, που διήρκεσε για πάνω από 4 ώρες, συνεχίστηκαν το πρωί της Τρίτης 19/7, οι εκδηλώσεις του 9ου Δεκαήμερου Αγώνα και Ελευθερίας στο δάσος των Σκουριών, στο οποίο καλεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Τη συζήτηση οργάνωσαν συντρόφισσες μέλη της Επιτροπής Αγώνα. Δεκάδες άτομα πήραν το λόγο πάνω στην έμφυλη βία, στις διακρίσεις και στις βλαπτικές συμπεριφορές βάσει του κοινωνικού φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Και ανέδειξαν πολλούς τρόπους με τους οποίους τα παραπάνω εκφράζονται, όπως η φυσική, σεξουαλική και λεκτική βία, η παρενόχληση, η οικονομική και συστημική βία, το πολιτισμικό πλαίσιο, οι ιεραρχικές τάσεις.

Μια από τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν, αφορά στην εσωτερίκευση του ιεραρχικού μοντέλου και στο πως μια επαναστατική διαδικασία καλείται να συμβάλει στην «αποεσωτερίκευση» των κυριαρχικών τάσεων που έχουμε μέσα μας, ώστε να μην τις αναπαράγουμε. Μεταξύ των πεδίων που εντοπίζονται αυτές οι τάσεις είναι και το έμφυλο.

Μεταξύ των προβληματισμών και προτάσεων που αναφέρθηκαν για το πως ο κινηματικός χώρος που δρα σε δρόμους ελευθερίας, μπορεί να περιγράψει και αντιμετωπίσει την πατριαρχία, τέθηκε η ανάγκη να γίνει σε βάθος συζήτηση για το πως η πυρηνική οικογένεια και η θρησκεία είναι κυρίαρχοι θεσμοί που την αναπαράγουν και στο πως αυτόνομα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη, ελευθεριακή παιδεία.

Τ@ παριστάμεν@, οι παριστάμενες και οι παριστάμενοι συζήτησαν πάνω στη βάση ότι η ανάδειξη και η αντιμετώπιση της πατριαρχίας δεν δημιουργεί πόλωση ανάμεσα στα φύλα. Αντίθετα, αναδεικνύει ότι όλ@, όλες και όλοι, υφιστάμεθα την ίδια καταπίεση και τις ίδιες διακρίσεις στο πλαίσιο του αστικού καπιταλιστικού συστήματος και των ιεραρχικών εξουσιών, που μας αντιμετωπίζουν ως παρέκκλιση από την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ηγεμονία τους και ως απειλή, επειδή η στάση μας και οι αγώνες μας τα αμφισβητούν.

Σε ότι αφορά τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις στη Βορειοανατολική Χαλκιδική αλλά και πολλούς άλλους αγώνες ανά τον πλανήτη, όπως στη Ροτζάβα και στους Ζαπατίστας και τα ιθαγενικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, σημειώθηκε ότι είναι καθοριστική η συμμετοχή των γυναικών. Πάντως, στην εκδήλωση τονίστηκε ότι η αντιμετώπιση των έμφυλων διαστάσεων είναι μια διαρκής διαδικασία στο εσωτερικό των συνελεύσεων και των κοινοτήτων αγώνα.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το βράδυ της Τρίτης με δύο συζητήσεις:

Εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, Πανεπιστημιακή αστυνομία, Καταστολή στο ΑΠΘ, με συμμετοχή από Αυτοοργανωμένο Σχήματ ΦΕΡΜΑ στο Μαθηματικό Αυτόνομο Σχήμα Φυσικού (ΣΘΕ ΑΠΘ)

Αυτοδιαχείριση σε όλα τα πεδία της ζωής – Τρόποι αυτοδιαχείρισης της εργασίας: Συμμετέχουν, Σ.Ε. ΒΙΟΜΕ, Αναρχικός φούρνος του Παρισιού, Εργατικό Ιατρείο

Μοιραστείτε το άρθρο