Ανοιχτή συζήτηση για τις εμπειρίες και αγώνες μεταναστ(ρι)ών στα camps και στις πόλεις, Τρίτη 6/7 19:30 Νομικής Αθήνας

Πώς μπορούμε να έχουμε κοινούς αγώνες ντόπιων-μεταναστριών?

Με τη συμμετοχή μεταναστριών-ων με εμπειρίες από camps, κέντρα κράτησης και τη ζωή στην πόλη.

To βιβλίο της Παρβάνα Αμίρι, ‘’Η πένα μου δεν θα σπάσει, τα σύνορα είναι που θα σπάσουν’’ θα είναι διαθέσιμο.

Θα ακολουθήσει μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τα ιατρικά έξοδα μετανάστριας.

Τρίτη 6 Ιουλίου στις 19.30, στο προαύλιο της Νομικής Σχολής.


Open discussion

Expreriences and struggles of migrants in the camps and the cities

How can we achieve common struggles of locals and migrants?

With the participation of migrants with experiences from camps, detention centers and life in the city.

Parwana Amiri’s book, ‘’My pen won’t break, but borders’’, will be available.

A bar for the economic support for medical expenses of migrant woman will follow.

Tuesday 6th July, 19.30 pm, at Law School’s yard

Μοιραστείτε το άρθρο