Οριστική δικαίωση των διανομέων από το πατσατζίδικο «ΤΣΑΡΟΥΧΑ»

Άλλη μια απόφαση –δικαίωση ήρθε να προστεθεί στις προηγούμενες: την αναγνώριση των ενσήμων από το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και την πληρωμή των αντίστοιχων προστίμων για το διάστημα που ήταν ανασφάλιστοι, τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για χρωστούμενα δεδουλευμένα στους δυο από τους συνάδελφους (υποχρέωσε τον εργοδότη να καταβάλει  πάνω από 30.000 ευρώ!).

Διάβασε περισσότερα