Κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό έγκλημα στην Πύλο, Δευτέρα 27/5 στις 19:00

Ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό έγκλημα στην Πύλο

Κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό έγκλημα στην Πύλο.

Σχεδόν ένα χρόνο πριν, στις 14 Ιουνίου 2023, στα ανοιχτά της Πύλου συνέβη η μαζικότερη κρατική-ρατσιστική δολοφονία, όπου πάνω από 600 μετανάστ(ρι)ες πνίγηκαν με άμεση ευθύνη του ελληνικού λιμενικού.

Λίγες ημέρες αργότερα, μετά και την πορεία στα γραφεία της Frontex στο λιμάνι του Πειραιά, έγινε ανοιχτό κάλεσμα για συνέλευση που μετεξελιχθηκε στη συγκρότηση και λειτουργία της ανοιχτής συνέλευσης για το κρατικό έγκλημα στην Πύλο, το διάστημα που ακολούθησε.

Η ανοιχτή αυτή συνέλευση αποτέλεσε τους επόμενους μήνες κεντρικό σημείο συνάντησης και οργάνωσης δράσεων και παρεμβάσεων με εβδομαδιαίες συνελεύσεις, επιδιώκοντας να διατηρήθει και να μην περάσει αναπάντητη η κρατική αυτή σφαγή, αλλά και να υπάρξει σύνδεση με το μεταναστευτικό υποκείμενο. Η τελευταία δημόσια δράση της συνέλευσης ήταν η εκδήλωση με θέμα την κρατική σφαγή της Πύλου και με συμμετοχή επιζώντων του ναυαγίου, η οποία έγινε στην Κατάληψη Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26 τον Οκτώβρίο του 2023. Λίγο μετά, αποφασίστηκε η παύση της εβδομαδιαίας συνέλευσης και αποφασίστηκε να συγκληθεί ξανά συνέλευση όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.

Σήμερα, κρίνουμε ότι η σύγκλιση της ανοιχτής συνέλευσης μπροστά στους αγώνες που έρχονται είναι απαραίτητη. Οι 9 επιζώντες που κατηγορούνταν άδικα όντας προφυλακισμένοι για 11 μήνες, αθωώθηκαν μετά από σύντομη δίκη στην Καλαμάτα, δίνοντας μια πρώτη ανάσα στον αγώνα των μεταναστ(ρι)ών και των συγγενών και φίλων τους για δικαίωση – παρότι έκτοτε οι 9 βρέθηκαν υπό διοικητική κράτηση και είναι διακύβευμα το πότε θα ελευθερωθούν.

Το επόμενο διάστημα, ο αγώνας αυτός, με την υποστήριξη και των αλληλέγγυων, πρέπει να ενταθεί. Παρά την αθώωση των 9 – που βέβαια ήρθε μετά από 11 μήνες άδικης προφυλάκισης και παραμένουν ακόμη σε κράτηση- κανένας από τους πραγματικούς ενόχους του κρατικού αυτού εγκλήματος, δηλαδή το ελληνικό λιμενικό, το ελληνικό κράτος και η ΕΕ εν γένει, δεν έχει τιμωρηθεί με κάποιο τρόπο. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των επιζώντων παραμένει σε μια μετέωρη κατάσταση, χωρίς άσυλο, χωρίς δουλειά (ή με μαύρη εργασία), σε καμπς όπως της Μαλακάσας υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία υλική, ηθική ή ψυχολογική υποστήριξη.

Όσο πλησιάζει ο ένας χρόνος από το ναυάγιο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βγούμε στο δρόμο με πορείες, προπαγανδίσεις και διαφόρων ειδών παρεμβάσεις ώστε να δώσουμε ορατότητα στο ιστορικών διαστάσεων αυτό κρατικό-ρατσιστικό έγκλημα και να παλέψουμε ως έκφραση αλληλεγγύης στις/στους ίδιες/ίδιους τις/τους μετανάστ(ρι)ες, αλλά και για να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο.

Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό έγκλημα στην Πύλο, τη Δευτέρα 27 Μαίου 2024 στις 7μμ στην πλατεία Πρωτομαγιάς.

Από την Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία

————– ————–

Call for Οpen Αssembly Against the State Crime at Pylos.

Almost a year ago, on 14 June 2023, the most massive state-racist murder took place off the coast of Pylos, where more than 600 migrants drowned under the direct responsibility of the Greek coast guard.

A few days later, after the demo to the Frontex offices in the port of Piraeus, there was an open call for an assembly that evolved into the formation and operation of the Οpen Αssembly Against the State Crime at Pylos, in the period that followed.

In the following months, this open assembly became a central point of meeting and organization of actions and interventions with weekly assemblies, trying to maintain and not let this state massacre go unanswered, but also to make a connection with the migrants. The last public action of the assembly was an event on the state massacre of Pylos, with the participation of survivors of the shipwreck, which took place at the Refugee and Migrant Housing Squat Notara 26 in October 2023. Shortly afterwards, it was decided to suspend the weekly meeting and to reconvene a meeting when necessary.

Today, we believe that convening the open assembly in the face of the struggles ahead is necessary. The 9 survivors who were falsely accused while being detained for 11 months were proven innocent after a short trial in Kalamata, giving a first small win to the struggle of the migrants and their relatives and friends for justice – although they are still in administrative detention and it is at stake when they will be released.

In the coming period, this struggle, with the support of solidarity groups, must intensify. Despite the acquittal of the 9 – which of course came after 11 months of unjust detention – none of the real culprits of this state crime, namely the Greek coastguard, the Greek state and the EU in general, have been punished in any way. At the same time, the majority of the survivors remain in a suspended situation, without asylum, without work (or with illegal employment), in camps such as Malakasa in miserable conditions, without any material, moral or psychological support.

As the one-year anniversary of the shipwreck approaches, we believe that we should take to the streets with demos, propaganda and various kinds of interventions to give visibility to this historic state-racist crime and to fight as an expression of solidarity with the migrants themselves, but also to prevent this from happening again.

We call for an Οpen Αssembly Against the State Crime at Pylos, on Monday 27 May 2024 at 7pm in Protomagias Square.

Call from the Open Assembly against Pushbacks and Border Violence

Μοιραστείτε το άρθρο