Κήρυξη 1ωρων, 2ωρων ή 3ωρων στάσεων εργασίας, 13-31/5 ενάντια στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Με βάση την απόφαση της (με καταστατική απαρτία) Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. του Ζ΄ Σ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκης κηρύσσει 1ωρες, 2ωρες ή 3ωρες στάσεις εργασίας, για να αξιοποιηθούν αναλόγως του ωραρίου κάθε εκπαιδευτικού για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης Α1, Α2 και Β φάσης, κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση αξιολογητή-αξιολογούμενου και τις δύο παρακολουθήσεις των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών από Συμβούλους-Επιθεωρητές Εκπαίδευσης και Διευθυντ(ρι)ες και Προϊστάμενες/μένους Σχολικών Μονάδων. Οι στάσεις αυτές ισχύουν από τη Δευτέρα 13 Μάη μέχρι και την Παρασκευή 31 Μάη 2024.

Υπενθυμίζουμε την ανάλογη απόφαση της Ομοσπονδίας ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει κηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1 ο ή 2 ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 13 Μάη μέχρι
και την Παρασκευή 31 Μάη 2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 –17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Για το δημόσιο δημοκρατικό σχολείο μας, για την εργασία μας, για τους μαθητές μας και τα παιδιά μας,
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ζ΄ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Μοιραστείτε το άρθρο