Δημόσια Εκδήλωση με μέλη του Ataxia School, Σάββατο 27/1 στις 19:30 στο κτήριο TRISE

Η Αυτενέργεια σάς προσκαλεί σε μία δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με την παρουσία μελών του “Ataxia School” – του πρώτου δημοκρατικού σχολείου στην Ελλάδα.

ΣABBATO 27 Ιανουαρίου 7:30μ.μ.
στον χώρο του TRISE (Κολοκοτρώνη 31, Σύνταγμα)

Το Δημοκρατικό Σχολείο του Βουνού “Ataxia School” αποτελεί ένα νέο εγχείρημα που λειτουργεί στο Στείρι Βοιωτίας. Αποτελεί μια προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικής διόδου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προτάσσοντας απέναντι στο σύστημα της πειθαρχίας και της καταπίεσης, τη φαντασία, την ενεργητικότητα και την ενδυνάμωση των παιδιών. Απέναντι σε ένα σύστημα που βασίζεται στη συμμόρφωση μέσω της τιμωρίας και στην επιβράβευση του πιο “χαρισματικού” μαθητή και που δεν προωθεί την αμφισβήτηση παρά μόνο την κρατούσα εθνοκρατική παράδοση.

Απέναντι σε αυτό το σύστημα, το Ataxia School προάγει την Δημοκρατική Παιδεία.

Προσπαθεί να αφαιρέσει τα καλούπια του “καλού” και “κακού” μαθητή, να φέρει στο σχολείο αξίες όπως η συνεργατικότητα και η ισοτιμία, την αλληλεπίδραση με τον τόπο και το φυσικό περιβάλλον που βρισκονται τα παιδιά και την εξοικείωση με τη διαδικασία της Συνέλευσης.

Το σχολείο έως τώρα μετρά 5 μήνες λειτουργίας και περιλαμβάνει παιδιά ηλικιών νηπιαγωγείου μέχρι και δευτέρας δημοτικού.

Στηρίζουμε και αναδεικνύουμε τις σημαντικές πρωτοβουλίες στον δρόμο για μία αύτονομη κοινωνία με αυτεξούσια άτομα …γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα!

Πολιτική ομάδα “Αυτενέργεια”
https://aftenergeia.gr/

Μοιραστείτε το άρθρο