Εκδήλωση: Άστεγοι, Εξευγενισμός και Αναρχία στις Η.Π.Α., Πέμπτη 14/12 στις 19:00 στο Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πόλεις εστιάζουν κυρίως στην κατανάλωση και το κέρδος. Ο εξευγενισμός έχει μεταμορφώσει τις πόλεις των ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος των κατοικιών χαμηλού κόστους στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, αλλά και σε μικρότερες, έχουν κατεδαφιστεί και αντικατασταθεί με πολυτελείς κατοικίες για επενδυτές. Λόγω του πολύ περιορισμένου δικτύου κοινωνικής προστασίας, πολλοί άνθρωποι εκτοπίζονται και ορισμένοι γίνονται άστεγοι. Πολλά αναρχικά στις ΗΠΑ εναντιώνονται στο σύστημα, δίνοντας σε άστεγα άτομα φαγητό, δουλεύοντας μαζί τους, παρέχοντας στέγη και βοήθεια, καθώς, σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ, αυτές οι πράξεις είναι παράνομες. Η αλληλοβοήθεια αντικαθιστά τις φιλανθρωπικές κινήσεις, καθώς τα άστεγα συχνά μαθαίνουν στα αναρχικά δεξιότητες επιβίωσης, νέες μορφές αλληλεγγύης και αυτονομίας μακρυά από αφηρημένες έννοιες ή πολιτικές τοποθετήσεις, και επίπεδα φροντίδας που είναι πολύ πέρα από αυτά που τα αλληλέγγυα μπορούν να προσφέρουν. Ορισμένα άστεγα ασπάζονται επίσης την αναρχία.

Στην εκδήλωση αυτή μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα άστεγα άτομα και την αναρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσφέρετε τις σκέψεις, τις ερωτήσεις και τις αναλύσεις σας σχετικά με τα άστεγα στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή σε όποιο άλλο μέρος έχετε ζήσει, ώστε να βρούμε κοινά σημεία ανάμεσα στους αγώνες μας.

Η εκδήλωση είναι στα αγγλικά, με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά.

In the United States, cities are primarily geared towards consumption and profit. Gentrification has transformed US cities. Much of the low-cost housing in most major cities, and even smaller towns, have been demolished and replaced with luxury housing for investors. Because of a very limited social safety net, many people find themselves displaced, and some become homeless. Many anarchists in the US fight the system by feeding, working with, sheltering, and helping homeless people because, in some places in the US, it is illegal to do so. Mutual aid replaces charity efforts as homeless people often teach anarchists survival skills, new ways of embracing Solidarity and autonomy beyond abstract concepts or political points for politicians, and levels of care that are far beyond what “housies” might give. Some homeless people are even anarchists themselves.

You are invited to learn more about homelessness and anarchists in the United States and offer your thoughts, questions, and analysis about homelessness in Greece, Europe, or another place you have lived, so that we may find common cause between our various struggles.

The event is in English, with parallel translation into Greek.

Μοιραστείτε το άρθρο