Ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον εκπαιδευτικό και συνδικαλιστή Ηλία Σμήλιο

Την Δευτέρα 16/10/23 γίναμε μάρτυρες ενός ακόμη επεισοδίου στον γνωστό κύκλο
διώξεων εναντίον όσων τολμούν να αντιστέκονται συλλογικά στις αντιλαϊκές
πολιτικές. Την συγκεκριμένη ημέρα και μάλιστα στο περιθώριο μιας παρέμβασης
του Ζ΄ Συλλόγου Π.Ε. μας στην Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για ένα
σοβαρό θέμα σχολείου της περιοχής (χωρισμός τμήματος Α΄ τάξης με 29 μαθητές
στον Δενδροπόταμο!) η Διευθύντρια ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης αφού πρώτα
αρνήθηκε να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του σχολείου, στη συνέχεια παρέδωσε
στο παρευρισκόμενο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Ηλία Σμήλιο, την παραπομπή
του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πειθαρχική δίωξη στον Ηλία Σμήλιο ασκείται στην βάση των άρθρων του
ν. 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) όπως έχουν τροποποιηθεί το 2012 και
προβλέπουν την «ανάρμοστη ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά υπαλλήλου εκτός
υπηρεσίας». Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί το σύνηθες σαθρό επιχείρημα
κάθε φορά που επιχειρείται η στοχοποίηση και η παραδειγματική τιμωρία των
«απείθαρχων». Το λάθος που διέπραξε ο δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος δεν αφορά στο
παιδαγωγικό και διδακτικό του έργο. Το «έγκλημα» του ήταν ότι υπερασπίστηκε το
δικαίωμα των συνανθρώπων του στο δικαίωμα της στέγης, συμμετέχοντας στο
κίνημα κατά των πλειστηριασμών και την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας από τα
κοράκια των τραπεζών και των funds. Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε πως η
αρχική καταδικαστική απόφαση στο δικαστήριο -10 μήνες με τριετή αναστολή(!)-
ήρθε παρά το γεγονός ότι στη δίκη αποδομήθηκε πλήρως το σαθρό κατηγορητήριο.
Κανείς εξάλλου δεν εμφανίστηκε για να διεκδικήσει τα σπίτια που έμπαιναν σε
πλειστηριασμό και άρα καμιά διαδικασία δεν διακόπηκε με παράνομη βία, όπως
επιβεβαιώθηκε από όλους τους μάρτυρες. Πρέπει να σημειωθεί επίσης πως δεν
πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση και καταδίκη, αλλά αντίθετα εκκρεμεί η
εκδίκαση της υπόθεσης στο πενταμελές Εφετείο.

Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν λήφθηκαν υπόψη από τη Διευθύντρια Π.Ε.
και τους εντολείς της, παρότι τους επισημάνθηκαν. Την ίδια στιγμή δεν λαμβάνεται
υπόψη η σαφής πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του N. 4328/2007,
όπως τροποποιήθηκε (ν. 4325/2015) και βρίσκεται σε ισχύ σήμερα: «Σε καμιά

περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για
υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.»

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην διαπίστωση πως η συγκεκριμένη
παραπομπή αποτελεί μια καθαρά πολιτική δίωξη. Μια δίωξη με πολλαπλά
μηνύματα εκφοβισμού προς πάσα κατεύθυνση.

Η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Ζ’ Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Θεσσαλονίκης:
 θεωρεί απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την πειθαρχική δίωξη του
συναδέλφου μας Ηλία Σμήλιου
 καταγγέλλει την Διευθύντρια Π.Ε. που ως μη όφειλε την άσκησε,
ακολουθώντας άνωθεν εντολές
 ζητά την άμεση απόσυρσή της απαράδεκτης παραπομπής στο
πειθαρχικό που αποτελεί πολιτική δίωξη

Δηλώνουμε πως είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια να φιμωθεί και να
τιμωρηθεί η αλληλεγγύη και η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες.
Ζητάμε την άμεση κατάργηση των απαράδεκτων αυτών διατάξεων του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που στοχεύουν ξεκάθαρα στην κατατρομοκράτηση
των δημόσιων υπαλλήλων και τη δίωξη κάθε φωνής που αντιστέκεται στην
αντιλαϊκή πολιτική
Υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα
(παιδεία-υγεία- στέγη) για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους πιο
ευάλωτους.
Στεκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που συνεχίζουν να αγωνίζονται με
ανιδιοτέλεια (όπως ο συνάδελφος μας) για τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Η Γενική Συνέλευση του Ζ΄ Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Θεσ/νίκης

Μοιραστείτε το άρθρο