Τώρα είναι η δική μας σειρά να στηρίξουμε τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων!

Επι 41 χρόνια ο ΣΕΑ (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων) έχει στηρίξει κινήσεις και εκδηλώσεις σε μια πόλη που η ανάγκη για ελεύθερους χώρους και δημόσιο λόγο είναι παραπάνω από έντονη.
Ο εμβληματικός χώρος του ΣΕΑ έχει φιλοξενήσει 100δες εκδηλώσεις, προβολές, βιβλιοπαρουσιάσεις, φεστιβάλ, ομιλίες, παραστάσεις προσφέροντας στους κατοίκους της πρωτεύουσας έναν χώρο που μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα.

Ο ΣΕΑ αυτή την στιγμή απειλείται ανοικτά από την κυβέρνηση.

 Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 στις 3 το μεσημέρι η Υπουργός Πολιτισμού εξέδωσε Απόφαση με θέμα «Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτου επί της οδού Ερμού 134 – 136, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού, στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων» και ανακοίνωσε ότι ως τις 9 Οκτωβρίου 2023 ο σύλλογος οφείλει να εκκενωσει το κτίριο που επί 41 χρόνια, με απόφαση της Μελίνας Μερκούρη, στεγάζει τις δράσεις του Συλλόγου και ουδέποτε αμφισβητήθηκε από καμία κυβέρνηση.
Η πράξη αυτή μάλιστα έχει εκδικητικά και πολιτικά κίνητρα καθώς ο χώρος έχει δεχτεί έντονη κριτική για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που έχει στεγάσει.

Στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είχε στεγαστεί και η εκδήλωση της δικής μας κίνησης, με τίτλο “Ο πόλεμος για την ενέργεια & τα κινήματα σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο”. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια να χτιστούν πρακτικα γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών της περιοχής ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την προοπτική μιας εμπόλεμης σύγκρουσης.
Σε έναν σύλλογο που έχει στηρίξει τόσο τα κινήματα ένα ευχαριστώ δεν φτάνει.

Είναι η σειρά μας, ως κινήματα και πρωτοβουλίες να στηρίξουμε και να αγωνιστούμε για τους ελάχιστους΄προσβάσιμους  χώρους και φορείς που έχουν απομείνει.

Μας Σκάβουν το Λάκκο


Ψηφίσματα και ανακοινώσεις αλληλεγγύης στο Σ.Ε.Α. και καταγγελίας στο κράτος και το υπουργείο πολιτισμού συνεχίζουν να δημοσιεύουν πρωτοβουλίες, συλλογικότητες, ομάδες, οργανώσεις, κινήσεις κ.α.

Πρόσφατη δημοσίευση από την Κατάληψη Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26:

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό με απόφαση της Υπ. Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ανακαλείται η προ 41 ετών παραχώρηση του ακινήτου της Ερμου 134 – 136 στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ). Αφορμή για την έξωση αυτή δεν ήταν κάποιο χρέος κοινοχρήστων της τάξεως των 800 ευρώ, για το οποίο το ελληνικό κράτος συνηθίζει να απαλλοτριώνει σπίτια, αλλά η εκδήλωση «Δικαιοσύνη στο έγκλημα της Πύλου» η οποία φιλοξενήθηκε στον κήπου του ΣΕΑ σε συνεργασία με 4 συλλογικότητες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.
Εμφανής διάσταση του ζητήματος είναι η προσπάθεια να συγκαλυφθεί η μαζικότερη κρατική δολοφονία του ελληνικού κράτους, να ξεχαστούν οι ευθύνες της Frontex και των ελληνικών αρχών με πρωτοστάτες το ελληνικό λιμενικό που έπνιξε περισσότερους από 600 ανθρώπους στα ανοιχτά της Πύλου και να συνεχιστεί η «κανονικότητα» της κρατικής λογοκρισίας απέναντι σε ο,τιδήποτε αναδεικνύει όλες τις πτυχές του αποκτηνωμένου κρατικού μηχανισμού και του πολέμου που ασκεί ο ίδιος απέναντι σε όσους αμφισβητούν το καθεστώς των συνόρων.
Παράλληλα με την προσπάθεια φίμωσης, η παρούσα κυβέρνηση επιτυγχάνει και τον διαχρονικό σκοπό όλων των κρατικών μηχανισμών. Την αποστείρωση των κοινωνικών χώρων πολιτικής δράσης, σκέψης, τέχνης και πολιτισμού, όπως αυτός του ΣΕΑ, και τη μετατροπή τους είτε σε έρημους τόπους είτε σε τροφή για το «στομάχι» του επενδυτικού ξεπουλήματος.
Για εμάς, ως αλληλέγγυα άτομα της Κατάληψης Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26, καμία από τις παραπάνω δύο πρακτικές δεν αποτελεί καινοτομία αλλά ούτε και απειλή. Η ζωντανή μας κοινότητα απελευθερωμένη εδώ και 8 χρόνια από τα κρατικά δεσμά και αποδεσμευμένη από τις επιταγές της κανονικότητας, αντιστέκεται καθημερινά σε μια εποχή όπου η απομόνωση και η εξαθλίωση του ανθρώπου οπτικοποιούνται και όπου οι ελεύθεροι χώροι περικυκλώνονται από ψυχρές λαμαρίνες και απ’ τους κρατικούς λεκέδες της ΕΛ.ΑΣ ενώ φυσικά οι οπλισμένοι ναζί «παρακολουθούνται διακριτικώς».
Στεκόμαστε αλληλέγγυα στον ΣΕΑ και σε οποιονδήποτε αγωνίζεται απέναντι στην ερημοποίηση των κοινωνικών χώρων και στον κρατικό αυταρχισμό!
Η ΑΛΛΗΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
Συνέλευση Κοινότητας της Κατάληψης Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26.
-EN-
ABOUT THE EVICTION OF THE ASSOCIATION OF GREEK ARCHAEOLOGISTS
The decision of the Minister of Culture, Lina Mendoni, to revoke the 41-year concession of the property on Ermou Street, number 134 – 136, to the Association of Greek Archaeologists (A.G.A.) has been made public. The reason for the eviction was not a debt due to unpaid charges of 800 euros, for which the Greek state evicts households (such an eviction attempt took place at the end of July), but to the organization of the event “Justice regarding the crime of Pylos”, held in the building’s garden on the initiative of 4 collectives, including ours.
An obvious dimension of this decision is the attempt to conceal the most massive state murder of the Greek state, to erase the responsibilities of Frontex and the Greek authorities, and in particular the Greek coastguard who drowned over 600 people off the coast of Pylos, and to continue the “normality” of state censorship against anything that highlights aspects of the dehumanized state apparatus and the war it wages against those who challenge the border regime.
Alongside the effort to stifle voices of protest, the current government is also achieving the timeless goal of all state apparatuses: the sterilization of social spaces of political action, thought, art and culture, such as that of the A.G.A., and their transformation into either deserts or fodder for the “stomachs” of investors.
For us, in solidarity with the Notara 26 refugee/migrant squat, neither of these two practices is an innovation or a threat. Our dynamic community, freed for 8 years now from the shackles of the state and disengaged from the diktats of normalcy, resists every day in an age where isolation and human misery are visualized and free spaces are surrounded by cold sheet metal and the state stains of ELAS (Greek police) while, of course, armed Nazis are “discreetly monitored”.
We stand in solidarity with the A.G.A. and all those who fight against the desertification of social spaces and the authoritarianism of the state!
SOLIDARITY IS OUR WEAPON
Assembly of Notara 26 refugee/migrant squat community.
-FR-
A propos de l’expulsion de l’Association des Archéologues Grec.ques.
La décision de la ministre de la Culture, Lina Mendoni, de révoquer la concession en cours depuis 41 ans de la propriété située sur la rue Ermou, au numéro 134 – 136, à l’Association des Archéologues Grec.ques (A.A.G.) a été rendue publique. La raison de cette expulsion n’était pas une dette due à des charges impayées de 800 euros, pour laquelle l’État grec expulse des familles (une telle tentative d’expulsion a eu lieu fin juillet), mais à l’organisation de l’événement “Justice face au crime de Pylos” qui s’est tenu dans le jardin du bâtiment à l’initiative de 4 collectifs, dont le nôtre.
Une dimension évidente de cette décision est la tentative de dissimuler le meurtre d’État le plus massif de l’État grec, d’effacer les responsabilités de Frontex et des autorités grecques, et en particulier des garde-côtes grecs qui ont noyé plus de 600 personnes au large des côtes de Pylos, et de poursuivre la “normalité” de la censure d’État à l’encontre de tout ce qui met en lumière les aspects de l’appareil d’État déshumanisé et de la guerre qu’il mène contre celleux qui contestent le régime des frontières.
Parallèlement à l’effort d’étouffer les voix de contestations, le gouvernement actuel atteint également l’objectif intemporel de tous les appareils d’État: la stérilisation des espaces sociaux d’action politique, de pensée, d’art et de culture, comme celui de l’A.A.G., et leur transformation soit en déserts, soit en fourrage pour les « estomacs » des investisseurs.
Pour nous, solidaires du squat pour personnes réfugiées/migrantes Notara 26, aucune de ces deux pratiques n’est une innovation, mais ce n’est pas non plus une menace. Notre communauté dynamique, libérée depuis 8 ans maintenant des chaînes de l’État et désengagée des diktats de la normalité, résiste chaque jour à une époque où l’isolement et la misère humaine sont visualisés et où les espaces libres sont entourés de tôle froide et des taches d’État de l’ELAS (police grecque) tandis que, bien sûr, des nazis armés sont “discrètement surveillés”.
Nous sommes solidaires de l’A.A.G. et de tous.tes celleux qui luttent contre la désertification des espaces sociaux et l’autoritarisme de l’Etat !
LA SOLIDARITÉ EST NOTRE ARME
Assemblée de la Communauté de Notara 26
Μοιραστείτε το άρθρο