Παρέμβαση του Κινήματος για ελεύθερες παραλίες Θάσου, πραγματοποιήθηκε στην Αλυκή σήμερα Παρασκευή 11/8

Κίνημα ελεύθερης παραλίας Θάσου/ Free the beaches on Thassos

Δεκάδες μέλη της Κίνησης Ελεύθερης Παραλίας Θάσου, με μπροστάρηδες τη νεολαία, πραγματοποίησαν την προγραμματισμένη παρέμβαση της Κίνησης, στην παραλία της Αλυκής. Με παλμό, ζωντάνια, εύστοχα συνθήματα, πορεύτηκαν κατά μήκος της παραλίας, που είχε κατά ένα μέρος “αδειάσει” νωρίτερα από το ασφυκτικό δάσος ομπρελοξαπλωστρών, δημιουργώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Έντονη η παρουσία της αστυνομίας που νωρίτερα προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις και επέβαλε πρόστιμα.

Μετά την παρέμβαση, τα μέλη της Κίνησης απόλαυσαν το μπάνιο τους στην παραλία, αν και ο ελεύθερος χώρος ήταν πολύ περιορισμένος και σίγουρα πολύ λιγότερος από ότι προβλέπει το υπάρχων νομικό πλαίσιο.

Ο Δήμος Θάσου έχει τεράστιες ευθύνες στην κατάληψη, τόσο της συγκεκριμένης παραλίας, αλλά και των υπολοίπων ακτών του νησιού, γιατί καλλιεργεί την εμπορευματοποίηση τους και το καθεστώς της άνευ ορίου επιχειρηματικής δραστηριότητας τους.

Τον καλούμε να αναθεωρήσει την πολιτική του για τις ακτές και να αφήσει ελεύθερες παραλίες για τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και αυτή της Αλυκής, τόπο ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καλούμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετέχουν ΕΝΕΡΓΑ στις συναντήσεις και δράσεις της Κίνησης προκειμένου να απελευθερώσουμε τις παραλίες της Θάσου.

#reclaim_the_beach

Dozens of members of the Free Beach Movement of Thassos, led by the youth, held the planned intervention of the Movement at the beach of Aliki. With pulse, liveliness, slogans, we marched along the beach, which had been partially “emptied” earlier by the suffocating umbrella- chairs, causing the interest of the visitors.

There was a strong presence of the police who earlier made several arrests and imposed fines.

After the intervention, the members of the Movement enjoyed their time on the beach, although the free space was very limited and certainly much less than the existing legal framework.

The Municipality of Thassos has a huge responsibility in occupying both this beach and the rest of the island’s beaches, because it fosters their commercialization and their unlimited business regime. We call on them to reconsider the coastal policy and leave free beaches for the world, including that of Aliki, a place of special natural, historical and cultural heritage.

We call on residents and visitors to participate ACTIVELY in the meetings and actions of the Movement in order to free the beaches of Thassos.

Μοιραστείτε το άρθρο