Ενημέρωση-συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της υγείας, Παρασκευή 21/7 στις 20:00 στο Κηπάκι της Τσαμαδού

Απόσπασμα από την παρουσίαση:

” Ο λόγος αυτής της συνάντησης –δεδομένου ότι η Υγεία είναι κάτι που αυταπόδεικτα αφορά όλους/ες μας– είναι πως κρίνουμε πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι/ες ενημερωμένοι/ες για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις τρέχουσες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε ανάλογα. Η Υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο το άτομο οφείλει να προστατεύσει και να προάγει προς όφελος του ιδίου και της κοινωνίας. Φυσικά, οι ιδιωτικοποιήσεις στον χώρο της υγείας δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνδέονται άρρηκτα με ένα ευρύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στο πλαίσιο μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που προσπαθεί να αφαιρέσει τον δημόσιο χαρακτήρα από όλα τα αγαθά που προσφέρονται στον άνθρωπο όχι μόνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και από την ίδια τη φύση.”

“Θεωρούμε δεδομένο ότι για να υπάρξει πραγματικά αυτοοργανωμένη δόμηση στη δημόσια υγεία στο σύνολό της, θα πρέπει αυτή να απελευθερωθεί από τα κρατικά και ιδιωτικά δεσμά διαχείρισης και να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας γενικευμένης κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης στη δημιουργία θεσμών, όπως θα έπρεπε να είναι και η πανεπιστημιακή έρευνα, οι χώροι παραγωγής, οι φαρμακοβιομηχανίες κ.λπ. Όλα τα παραπάνω πρέπει να απαγκιστρωθούν από τους νόμους της αγοράς και από τους κρατικούς και ιδιωτικούς μηχανισμούς που αποβλέπουν –μέσα από και παρά τις διακηρύξεις τους για προαγωγή της δημόσιας υγείας– μόνο στο κέρδος. Πρέπει συνεπώς να υπαχθούν στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από την ίδια.”

Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων

Μοιραστείτε το άρθρο