Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για την επίθεση των ΜΑΤ στη συναυλία του Θ. Παπακωνσταντίνου στο Α.Π.Θ. στις 16/9

Είκοσι μέλη του «Παρατηρητηρίου Επιθέσεων κατά των Ελευθεριών στο Πανεπιστήμιο», πανεπιστημιακοί, δικηγόροι Θεσσαλονίκης, δημοσιογράφοι, υπέβαλαν στις 15/11/2022 αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη κατά της Ελληνικής Αστυνομίας για την απρόκλητη και εγκληματική επίθεση των ΜΑΤ εναντίον του πλήθους που παρακολουθούσε ειρηνικά την συναυλία του Θ. Παπακωνσταντίνου στο ΑΠΘ. Η αναφορά περιγράφει τα κρίσιμα περιστατικά, την απουσία της παραμικρής προειδοποίησης, τη μαζική χρήση χημικών αε-ρίων μέσα στο πλήθος, ενώ παρευρίσκονταν πολλά παιδιά και ευάλωτα πρόσωπα, τη βί-αιη διακοπή της συναυλίας τον αρχικό πανικό του πλήθους, τη στενότητα του χώρου και την έλλειψη επαρκών διόδων διαφυγής αλλά και τη ψύχραιμη στάση διοργανωτών και μουσικών που αποσόβησε τελικά το να θρηνήσουμε θύματα.
Το Παρατηρητήριο ζητά από τον Συνήγορο του Πολίτη να διερευνήσει διεξοδικά τις ευ-θύνες ΕΛΑΣ και πρυτανικών αρχών, προκειμένου να απαντηθούν δημόσια τα παρακάτω ερωτήματα:
– Ποιος ήταν ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια που επέβαλε ως πρόσφορες, αναγκαί-ες και ανάλογες τις συγκεκριμένες ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων;
– Ποιος υπηρεσιακός παράγοντας αποφάσισε τη βίαιη διάλυση της συνάθροισης και ποιος αποφάσισε την ρίψη των χημικών; Για ποιο λόγο η ΓΑΔΘ, και με εντολή ποιου, αρχι-κά διέψευσε δημόσια την επίθεση της 16/17.09.2022;
– Υπήρχε συνεργασία ή ενημέρωση των πρυτανικών αρχών όσον αφορά τη βίαιη διακοπή της συναυλίας, πριν ή μετά από αυτήν; Γνώριζαν οι πρυτανικές αρχές το ενδεχόμενο χρή-σης χημικών για τη διάλυση του πλήθους;
– Τέλος, με αποδεδειγμένη την επικινδυνότητα των αστυνομικών ενεργειών σε βάρος της ζωής, σωματικής ακεραιότητας και υγείας των παρευρισκομένων μέσα στους χώρους του ΑΠΘ και με δεδομένο ότι συναθροίσεις για τον σκοπό διεξαγωγής ειρηνικών εκδηλώσεων ακαδημαϊκού, πολιτιστικού ή και πολιτικού χαρακτήρα αποτελούν συνήθη μορφή δημό-σιας χρήσης των χώρων αυτών, είναι νόμιμη η διηνεκής στάθμευση δυνάμεων των ΜΑΤ εντός του ΑΠΘ;
Μοιραστείτε το άρθρο