Βιβλιοπαρουσίαση: Κοινοτική πολυτέλεια, το πολιτικό φαντασιακό της Παρισινής Κομμούνας, Πέμπτη 9/6 στις 20:00 στην Κατάληψη Ντουγρού στη Λάρισα

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 20:00, στην κατάληψη Ντουγρού (Τζαβέλα 52), η ομάδα βιβλίου “libros libres” και η ανοικτή συνέλευση “Σπορά” μαζί με τις εκδόσεις των ξένων διοργανώνουν την βιβλιοπαρουσίαση: Κοινοτική πολυτέλεια, το πολιτικό φαντασιακό της Παρισινής Κομμούνας.

Στο χώρο θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει bar οικονομικής ενίσχυσης.

https://www.facebook.com/events/581294443301368/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A436209661185474%7D%7D]%22%7D

Μοιραστείτε το άρθρο