Κινητοποιήσεις εναντίον της εμπορευματοποίησης του Νερού, πλήρες πρόγραμμα. Τρίτη 22/3 Παγκόσμια ημέρα νερού

Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην προστασία των υδάτινων πόρων και τη διασφάλισή τους για τις επόμενες γενιές. Η ανεξέλεγκτη καπιταλιστική ανάπτυξη θεωρεί εμπορεύσι- μα όλα τα φυσικά και κοινωνικά αγαθά, με αποτέλεσμα, το περιβάλλον και το νερό να αποτελούν αντικείμενα υπερεκμετάλλευσης και υποβάθμισης, κυρίως για τις αδύναμες πολιτικά και οικονομικά κοινωνίες, κοινωνικές ομάδες και περιοχές.

Το νερό από μέσο επιβίωσης, φορέας πολιτισμού και όχημα ευημερίας, μεταβάλλεται σε μέσο πλουτισμού και εργαλείο μεγέθυνσης των ανισοτήτων και της αδικίας εις βάρος των αδύναμων αυτού του κόσμου.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η πρόσβαση στο νερό, στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή και την υγεία. Το δικαίωμα στο νερό είναι απολύτως απαραίτητο για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
• Η Συνθήκη «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Υδάτινες Πηγές» του 2001, του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο άρθρο 5 δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη, ότι «όλοι έχουν το δικαίωμα [πρόσβασης] σε μία επαρκή ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των βασικών τους αναγκών»
• Το Ψήφισμα 64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ, αναγνώρισε «το δικαίωμα στο ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και στην υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωμα ουσιώδες για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
• Η ομόφωνη απόφαση Α/ΗΚΰ/15/1.14 του 2010, του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι «το ανθρώπινο δικαίωμα στο ασφαλές πόσιμο νερό και στην υγιεινή πηγάζει από το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και σχετίζεται άρρηκτα […] με το δικαίωμα στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια”.

Η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Η ιδιωτικοποίησή τους παραβιάζει το Σύνταγμα και είναι καταφανώς ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις 190 -191/2022 αποφάσεις της έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυση της (ν. 1068/1980 συγχώνευση της ΕΕΥ και ΟΑΠ), με την εμπειρία που απέκτησε και την τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό της, έχει φροντίσει και φροντίζει για την αδιάλειπτη υδροδότηση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διαχειρίζεται προς όφελος των κατοίκων της Αττικής, τον πλήρη κύκλο του νερού που συνίσταται στα εξής:
• Την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας και Γεωτρήσεις), την ασφαλή μεταφορά του μέσω των υδραγωγείων, είτε με βαρύτητα είτε μέσω άντλησης,
• την επεξεργασία του στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) ώστε να είναι άριστης ποιότητας,
• την αδιάλειπτη παροχή του σε κάθε βρύση, κάθε κατοίκου του λεκανοπεδίου και • την παροχέτευσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης, μετά τη χρήση του και από εκεί τη
διοχέτευσή του στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπου καθαρίζεται και επιστρέφεται καθαρό στο περιβάλλον.

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της Αττικής έμεινε όρθιο για πολλές δεκαετίες και δεν σταμάτησε ούτε στις περιόδους λειψυδρίας, αστοχιών των υδραγωγείων (σήραγγα Γκιώνας 1986, υδραγωγείο Μόρνου το 1988 στην Ζάλτσα και το 2011 στους Ταξιάρχες Βοιωτίας), πανδημία ^νΐά 19 (κορονοϊού) κ.α.
Η ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, απειλείται με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να παραχωρήσει σε ιδιώτες με ΣΔΙΤ τη Διαχείριση, Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας’.

Το γεγονός αυτό αποτελεί περαιτέρω τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού της Αττικής και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση των υδραγωγείων μεταφοράς νερού, στην υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του νερού (διεθνής εμπειρία), αυξάνει την επισφάλεια στην ομαλή υδροδότηση και στα υδραγωγεία μεταφοράς νερού και προκαλεί αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν για την αδιάλειπτη λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας.

Όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον Ελληνικό λαό.
Απαιτούμε, η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού.
Επιστροφή ΤΩΡΑ! Των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος Ζητάμε άμεσα να σταματήσει η διαδικασία Εκποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του ανθρώπου.

Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Καλούμε πολίτες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς, πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών, την εκκλησία, να συμβάλλουν στην διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού ως κοινού και κοινωνικού αγαθού, να αποτρέψουμε την παράδοση του ΕΥΣ στους ιδιώτες.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
protovoulia-dimosio-nero.gr
e-mail: [email protected]

Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

-Πέμπτη 17 Μαρτίου Ενημερωτική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ στη Βούλα
-Κυριακη 20 Μαρτίου. Πεζοπορία ενημέρωσης και διαμαρτυρίας εναντίον του σχεδίου ΠΔ στην αρχαία Σφυτεία οδό στον Υμηττό (Αργυρούπολη-Άνω Γλυφάδα).
-Κυριακή 20 Μαρτίου: συνέλευση της Πρωτοβουλίας Αγώνα για το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος καθώς και και δράση παιδιών ( παιχνίδι – ζωγράφισμα) για την προστασία των δέντρων.
-Τρίτη 22 Μαρτίου-7μμ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Μοναστηράκι, εναντίον της ιδιωτικοποίησης του Νερρού
-Τετάρτη 30 Μαρτίου Διαδικτυακή εκδήλωση με συνταγματολόγους, δικηγόρους και άλλους νομικούς που διαφωνούν με την εμπορευματοποίηση του Νερού
-Σάββατο 9 Απριλίου, 4μμ Ανοιχτή συνέλευση συλλογικοτήτων στου
Φιλοπάππου για καλύτερο συντονισμό και πιθανή προσθήκη νέων
εκδηλώσεων.
-Κυριακή 10 Απριλίου Συμμετοχή στον Ορεινό Μαραθώνιο που διοργανώνει κάθε χρόνο, για την προστασία του Υμηττού, ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων «Ευκλής»
-Κυριακή 17 Απριλίου. Πεζοπορία στο λόφο του Φιλοπάππου με ενημέρωση για τους κινδύνους που απειλούν και το δάσος και τα μνημεία και στη συνέχεια πορεία διαμαρτυρίας προς την Ακρόπολη  ενάντια στην τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση του αρχαιολογικού χώρου
-Συμμετοχή στις δράσεις που προγραμματίζει το Support Earth στο πάρκο.της
Ακαδημίας Πλάτωνος με αφορμή την Ημέρα της Γης  (22 Απριλίου)
-Τρίτη 10 Μαΐου Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση έξω από το ΣτΕ εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού και να φροντίσουμε για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή συμπολιτών μας
-Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων,  (18 Μαΐου), να πραγματοποιηθουν, στον Μαραθώνα, σε  συνεργασία  με το Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Μαραθώνα, εκδηλώσεις και δράσεις (πολιτιστικές, ενημερωτικές και κινηματικές) για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στην «Μπρέξιζα»,  και του παρακειμένου υγρότοπου.  (Ο Σύλλογος έγκαια θα προτείνει ημερομηνίες)

-Σάββατο-Κυριακή 28-29 Μαΐου.Εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση των ακτών της Αττικής (τόσο στον Σαρωνικό όσο και στον Ευβοϊκό)
-Σάββατο 28 Μαΐου Οδοιπορικό αγώνα από την Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά Εκδηλώσεις στη διάρκεια του οδοιπορικού θα γίνουν στη Βουλιαγμένη, εναντίον της φαραωνικής μαρίνας, της συνεχιζόμενης καταστροφής του δάσους και της υποβάθμισης των ιστορικών μνημείων, στον  Ελληνικό (πλαζ Αγίου Κοσμά), εναντίον της εμπορευματοποίησης και τσιμεντοποίησης του Αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά και στον Πειραιά, στην  πλαζ Καλαμπάκα, εναντίον  της καταστροφικής δράσης της COSCO.
-Κυριακή 29 Μαΐου Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλαζ Βουλιαγμένης εναντίον της ιδιωτικοποίησης των ακτών και της καταστροφικής μαρίνας.
Αντίστοιχες δράσεις θα γίνει προσπάθεια να οργανωθούν από συλλογικότητες του παραλιακού μετώπου της Αττικής στον Ευβοϊκό κόλπο
-Κυριακη 5 Ιουνίου Συμμετοχή, με δικό μας πλαίσιο, στις εκδηλώσεις που θα οργανωθούν στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Για όλες τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν έγκαιρα πιο αναλυτικές πληροφορίες

Συλλογικότητες που συμμετέχουν μέχρι τώρα στο οδοιπορικό: 

Θεματικός Συντονισμός για τους ελεύθερους χώρους, τα ιστορικά μνημεία και
τον πολιτισμό
Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού
Αγωνιστική Πρωτοβουλία "SOS Πειραιάς"
Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Αττική Οικολογική Απάντηση
Αττική Περιβάλλον SOS
Διαδημοτική Επιτροπή για την Προστασία του Υμηττού
Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού
Ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

Επιτροπή Αγώνα για το Πάρκο Γουδή
Κενό Δίκτυο
Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Ακαδημίας Πλάτωνα – Σεπολίων
Λαϊκή Συνέλευση του Λόφου Φιλοπάππου
Οικολογική Συμμαχία
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας
Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων “Ευκλής”
Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας
Σύλλογος  Φίλων του Μουσείου Μαραθώνα
Σύμπραξη για τα Ιστορικά Μνημεία
Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης
Στο οδοιπορικό συμμετέχουν επίσης συναγωνίστριες και συναγωνιστές από
τις περιοχές που γίνονται αγώνες

Μοιραστείτε το άρθρο