Τα «ψιλά γράμματα» και οι κατάπτυστοι όροι συμφωνίας που προσφέρει η εργοδοσία στα πετρέλαια Καβάλας

Στην πλειονότητα των συμβολαίων/συμβάσεων/συμφωνιών υπάρχουν και τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα». Αυτά είναι συνήθως όροι που ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, προσπαθούν να μείνουν κρυφοί ή εσκεμμένα αγνοούνται, ώστε η συμφωνία να καταστεί πιο ελκυστική και εύκολα αποδεκτή.
Στην περίπτωση των μελών του Σωματείο Εργαζομένων Καβάλα Όιλ που αποφάσισαν να συμφωνήσουν με την εταιρία στην παρούσα φάση, θα πρέπει να παραδεχτούν ότι υπάρχουν (επιπλέον των εμφανών) και οι παρακάτω όροι στην συμφωνία τους:
«Αποδέχομαι και θεωρώ δίκαιες τις απολύσεις του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, παρόλο που είχα υπερψηφίσει και είχα αποδεχτεί πλήρως τις συνδικαλιστικές δράσεις που αποφασίστηκαν σε κάθε γενική συνέλευση των μελών του.
Αποδέχομαι και θεωρώ δίκαιες τις απολύσεις των εργοδηγών των εγκαταστάσεων (θαλασσίων και χερσαίων) οι οποίοι με καθοδήγησαν όλα αυτά τα χρόνια και έφεραν σε πέρας όλες τις εργασίες κατά την διάρκεια του Shut Down 2021 και συμφωνώ με τις κατηγορίες της εταιρίας ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου.
Επίσης αποδέχομαι ότι τα όποια κεκτημένα εργατικά δικαιώματα αποκτήθηκαν από τον συνδικαλιστικό αγώνα και τις διεκδικήσεις του Σωματείου είναι άνευ σημασίας και δέχομαι να αφαιρεθούν στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρίας. Αναγνωρίζω επίσης ότι με την αποδοχή των παραπάνω ουσιαστικά διαμορφώνω εκ νέου το καθεστώς εργασίας και ιδιαίτερα των μελλοντικών εργαζόμενων στην εταιρία.»
Όποιος συμφωνήσει λοιπόν να μην τολμήσει να πει ότι δεν ήξερε τι ακριβώς συμφωνούσε!
Από την προσωπική σελίδα του Simos Pavlidis στο facebook

 

Μοιραστείτε το άρθρο