Στη Σουηδία το βενζόλιο προκαλεί λευχαιμία. Με το Κορδελιό τι γίνεται;

Την εμφάνιση λευχαιμίας σε ανθρώπους που ζουν κοντά σε διυλιστήριο πραγματεύεται έρευνα* του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης που δημοσιεύθηκε  το 2009. Σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο, μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική όταν μεγάλες βιομηχανίες θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή τους. Συνεπώς, το 2006 ζήτησε η εταιρία από το Πανεπιστήμιο να διεξάγει την έρευνα, σαν μέρος της εκτίμησης. Αυτό πραγματοποιήθηκε χωρίς χρηματοδότηση από την εταιρία, στα πλαίσια των κλινικών καθηκόντων του Πανεπιστημίου να κάνει εκτίμηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία. Σε δύο συνοικίες που βρίσκονται κοντά στο διυλιστήριο (2-5χλμ) και στη διεύθυνση του ανέμου από το διυλιστήριο,  απαριθμήθηκαν 33 περιπτώσεις λευχαιμίας στις συνοικίες αυτές  για το διάστημα 1975-2004. Oι αναμενόμενες περιπτώσεις λευχαιμίας, με βάση δεδομένα για την υπόλοιπη Δυτ. Σουηδία, σταθμισμένα με το φύλο και την ηλικία του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής, υπολογίστηκαν 22, δηλαδή 11 λιγότερες. Η αναμενόμενη αύξηση,  λόγω έκθεσης σε βενζόλιο από το διυλιστήριο, βάσει της αύξησης που προβλέπει το EPA για έκθεση σε βενζόλιο στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις , υπολογίστηκε σε 0,03 περιπτώσεις (δηλαδή πρακτικά καμία αύξηση) . Σημειώνεται πως σε εξίσου κοντινές συνοικίες, που δεν ήταν όμως στην διεύθυνση του ανέμου από το διυλιστήριο, τα περιστατικά λευχαιμίας βρέθηκαν κοντά στα αναμενόμενα.

Αυτό που μας μένει από την έρευνα δεν είναι ούτε ότι το βενζόλιο προκαλεί λευχαιμία, ούτε  ότι τα διυλιστήρια εκλύουν βενζόλιο. Αυτά είναι δεδομένα από χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι ακόμα και  χαμηλές συγκεντρώσεις βενζολίου στον αέρα, κατώτερες από το νομοθετικό όριο (5 μg/m3), στοιχίζουν σε κάποιους κατοίκους τη ζωή τους.  Η πιθανότητες μάλιστα για να συμβεί αυτό είναι  μάλιστα είναι πολλαπλάσια από αυτή που αναμένεται από τις εκτιμήσεις του EPA αλλά και του ΠΟΥ.

Στις περιοχές με τα αυξημένα περιστατικά λευχαιμίας μετρήθηκε η συγκέντρωση του βενζολίου 1,5 και 0,4 μg/m3 το 2002 και το 2005 αντίστοιχα. Το όργανο που εγκαταστάθηκε από την ΠΚΜ για να μετρά το βενζόλιο «είναι σε διαδικασία συντήρησης και έτσι δεν υπάρχουν τιμές».  Από την πολυσυζητημένη έρευνα Σαμαρά, μπορούμε να υπολογίσουμε  πως η συγκέντρωση βενζολίου μετρήθηκε στο Κορδελιό ήταν 1 μg/m3.

Οι πραγματικές επιπτώσεις της δραστηριότητας των ΕΛΠΕ στην υγεία μας δεν μας είναι γνωστές. Κανένα πανεπιστήμιο, εντεταλμένο από κανέναν φορέα του Κράτους δεν θα τολμήσει να μας ενημερώσει. Στον αγώνα για τις ζωές μας έχουμε πάντα μόνο ο ένας την άλλη.

*Barregard et all, 2009. Leukaemia incidence in people living close to an oil refinery. Environmental Research 109, 985–990

 

Πρωτοβουλία ενάντια στα ΕΛΠΕ

https://www.facebook.com/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%9B%CE%A0%CE%95-2257215997831287/

Μοιραστείτε το άρθρο