ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – EFOOD:
Απεργιακές κινητοποιήσεις, με στάση εργασίας, συγκέντρωση και μοτοπορεία – Τετάρτη 22/9

Για τις απολύσεις στην e-food και τη freelance απασχόληση.
Προειδοποιητική στάση εργασίας, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00 με 16:00.
Προσυγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως (Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων) στις 11:00 το πρωί.
Θα ακολουθήσει μοτοπορεία.
Πρώτη στάση στο υπουργείο εργασίας και κατάληξη στα γραφεία της e–food στo Νέο Ηράκλειο.


ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22/9, ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11:00 Π.ΑΡΕΩΣ

Για τις απολύσεις στην efood και τη freelance απασχόληση

Συνάδελφοι,

στα δύο προηγούμενα κείμενά μας «Σημειώσεις για το εργασιακό καθεστώς της e-food» Ι & ΙΙ, πήραμε σαφή θέση ενάντια στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τον εκβιαστικό τους χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, αναλύαμε διεξοδικά τα μέχρι εκείνη την στιγμή δεδομένα του εργασιακού καθεστώτος στην e-food και παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον την εταιρεία να επιλέγει τον δρόμο της μισθωτής – εξαρτημένης εργασίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν άργησε να μετατραπεί σε έντονο σκεπτικισμό καθώς η είσοδος της εργολαβικής Manpower μετατόπισε το πεδίο από α) την εξαρτημένη εργασία με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε β) τρίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Έλεγχος και χειραγώγηση

Η επιλογή των τρίμηνων συμβάσεων σε πρώτο χρόνο αυξάνει το μισθολογικό κόστος καθώς μεσολαβεί ο μεσάζοντας (στη συγκεκριμένη περίπτωση η Manpower). Όμως ταυτόχρονα δίνει στην μαμά εταιρεία τις παρακάτω μακροπρόθεσμες δυνατότητες ελέγχου και χειραγώγησης:

α) οι εργαζόμενοι αισθάνονται μονίμως ανασφάλεια για τη θέση εργασίας

β) γίνονται ευάλωτοι στην εργοδοτική αυθαιρεσία

γ) εντατικοποιείται η εργασία καθώς οι εργαζόμενοι, φοβούμενοι την απόλυση, κυνηγούν υψηλούς στόχους στην προσπάθεια να ανανεωθεί η σύμβασή τους

δ) ως συνθήκη η εντατικοποίηση, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Με αυτή την έντεχνα εκβιαστική μέθοδο, η εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της και παρακάμπτει ζητήματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία

ε) η αίσθηση της προσωρινότητας συχνά οδηγεί στην εξατομίκευση καθώς η λογική του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» υπερτερεί της συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της εργασιακής καθημερινότητας

στ) η αίσθηση της προσωρινότητας όταν οδηγεί στην εξατομίκευση ανοίγει το δρόμο στον εκβιασμό, στην ψευδώς ελεύθερη επιλογή της δουλειάς με το κομμάτι που μειώνει το εργασιακό κόστος για την εταιρεία.

Ως σωματείο γνωρίζουμε πως στο βάθος κάθε εργοδοτικής επιλογής (άσχετα με τον τρόπο που πλασάρεται) κρύβεται το κέρδος. Οπότε, ήταν δεδομένο πως η επιλογή της εταιρείας να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες με συμβάσεις που αντιστοιχούν σε έκτακτες, σηματοδοτούσε εξελίξεις.

Η στροφή που πάρθηκε το καλοκαίρι με την αθρόα πρόσληψη freelancer, ήρθε να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τις επιλογές της εταιρείας και να ντεραπάρει οριστικά το όχημα της εξαρτημένης εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Ως σωματείο δηλώνουμε απερίφραστα πως η εργασιακή σχέση του freelancer, βαφτίζει τον μισθωτό «αυτοαπασχολούμενο», «ελεύθερο επαγγελματία» και «συνεργάτη» για να υποκρύψει την εξαρτημένη εργασία. Σε αυτό το έντεχνα διαφημιζόμενο, ψευδώς φιλεργατικό πλαίσιο, ο μισθός εξαρτάται από την «διάθεση» μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις ώρες και τις μέρες αιχμής (αυτό αποδεικνύεται από  την καθοδήγηση του freelancer στην ψευδή επιλογή ωραρίου με βάση τον πίνακα τιμών που αποδίδει υψηλότερες τιμές στις συγκεκριμένες ώρες). Παράλληλα, οι freelancer εργάζονται χωρίς ιατρική ασφάλιση/κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς δικαίωμα σε δώρα, άδειες και επιδόματα, ενώ η έννοια της απόλυσης δεν υφίσταται. Η εταιρία τερματίζει τη συνεργασία, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την λήξη της, χωρίς να υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης απόλυσης και κατ’ επέκταση ένταξη στο ταμείο ανεργίας. Και αυτή η εργασιακή συνθήκη, όπου δεν έχουμε καμιά πραγματική ανεξαρτησία, αποτελεί ό,τι πιο σαθρό έχει να προβάλει η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της εργασίας προς όφελος των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια εργασιακή σχέση που ενώ επιδιώκει να γκρεμίσει τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, προβάλλεται ως ο θεμέλιος λίθος ενός νέου και μοντέρνου οικοδομήματος.

Το vertigo του υπουργείου εργασίας. Από την εγκύκλιο Βρούτση στο αντεργατικό άρθρο 69 του νόμου Χατζηδάκη (ν. 4808/2021).

Τον Νοέμβρη του 2020, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 45628/414/2020 με διευκρινήσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης και την ασφάλιση των διανομέων που απασχολούνται σε εταιρίες πλατφόρμες. Όμως το σημαντικότερο ήταν πως καθόριζε σχέση μισθωτής εργασίας για τους εργαζόμενους διανομείς.

Στη συνέχεια, στον αντίποδα της εγκυκλίου, ο νόμος Χατζηδάκη άνοιξε διάπλατα το δρόμο της καταστρατήγησης των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα καθώς μεταξύ άλλων στο αντεργατικό άρθρο 69 αναφέρει: «Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι εξαρτημένης εργασίας, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται, βάσει της σύμβασής του, σωρευτικά: α) Να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται, ακόμη και αν η ψηφιακή πλατφόρμα αξιώνει οι υπεργολάβοι και υποκατάστατοι του παρόχου υπηρεσιών να έχουν υποβληθεί σε εκπαίδευση ή να φέρουν στολή ή να τηρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας ή να έχουν τύχει των κατάλληλων εξετάσεων υγείας και γενικότερα να συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών, που συνδέονται συμβατικώς με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.»

Ως σωματείο θεωρούμε πως το αντεργατικό άρθρο 69 του νόμου Χατζηδάκη έχει γραφτεί καθ’ υπαγόρευση των επιχειρήσεων ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (πλατφόρμες) με στόχο να διευρυνθεί η γκρίζα περιοχή όπου το freelancing υποκρύπτει την εξαρτημένη εργασία. Κι ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα εθνικά δικαστήρια δικαιώνουν τις προσφυγές των διανομέων ενάντια στις πλατφόρμες, που διεκδικούν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, στην Ελλάδα ο νόμος 4808/2021 κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Μυστικά και ψέματα.

1: τόσο η e-food όσο και η εργολαβική Manpower δεσμεύονταν προφορικά (αλλά σε καμία περίπτωση γραπτά) σε όλους τους συναδέλφους πως οι συμβάσεις τους θα ανανεώνονται μέχρι να γίνουν αορίστου, μετά από τρία ή τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα, ή 1 χρόνο δουλειάς. Τώρα, αφού τους ενέταξε στο δυναμικό της και τους μετατόπισε εργασιακά προσφέροντάς τους ψευδώς σταθερή απασχόληση, τους πετάει στον δρόμο.

2: όταν οι πρώτοι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άρχισαν να κλείνουν δωδεκάμηνο και να διεκδικούν την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου, η εταιρεία «διέρρευσε» πως για να ικανοποιηθεί  το συγκεκριμένο αίτημα, ο απαιτούμενος χρόνος αυξάνεται σε 36 μήνες εργασίας. Ως σωματείο θεωρούμε πως η χειραγώγηση των εργαζομένων είναι προφανής καθώς η e-food κινήθηκε βάση σχεδίου. Στόχος της, να «καθαρίσει» την αγορά χρησιμοποιώντας τους εργαζόμενους ως μοχλό πίεσης. Να μας ξεζουμίσει με μια εργαλειακή προσέγγιση της ζωής και της εργασίας για να πετύχει τους στόχους της, να υπερισχύσει των ανταγωνιστών της και στη συνέχεια να μας πετάξει σαν στυμμένες λεμονόκουπες.

Κι αναμφισβήτητα για την e-food οι εργαζόμενοι έχουμε υπάρξει πολλαπλώς χρήσιμοι:

α) ως μοχλός πίεσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών της σχεδίων από την κυβέρνηση καθώς οι εκατοντάδες εργαζόμενοι πρόσθεταν θέσεις εργασίας σε μια χειμαζόμενη οικονομία

β) ως προνομιακό πεδίο διαπραγμάτευσης για την εταιρεία με το υπουργείο εργασίας και οποιοδήποτε κρατικό θεσμό

γ) ως άμεση και έμμεση διαφήμιση προς τους καταναλωτές καθώς η εταιρεία πρόσφερε εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα που τη διαφοροποιούσε από τα καθεστώτα γαλέρας και το μέσο όρο της αγοράς.

3: επαναλαμβάνουμε πως η μη ανανέωση σύμβασης, ισοδυναμεί με απόλυση. Ως σωματείο θεωρούμε πως η εταιρεία δεν δικαιούται να προχωρήσει σε καμία απόλυση καθώς οι θέσεις εργασίας που καλύπτουν οι συνάδελφοι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως αποδεικνύεται από:

α) την διαρκή αύξηση του τζίρου και του όγκου δουλειάς

β) την συνεχή αύξηση του δικτύου των συνεργαζόμενων καταστημάτων που τροφοδοτεί τον τζίρο και

γ) την εκβιαστική προτροπή της εταιρείας για εθελούσια βλαπτική μεταβολή της εργασιακής σχέσης.

4: H e-food στις συνεχείς αναδιπλώσεις της επικαλείται «λανθασμένη επικοινωνία» όμως ως σωματείο γνωρίζουμε πως έχει πάψει να προσλαμβάνει εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου. Πλέον στην e-food μπορείς να εργαστείς μόνο ως freelancer. Με αυτό το καθεστώς σκοπεύει να απασχολήσει τους 7.000 διανομείς που διαφημίζει πως θα προσλάβει, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, στο δελτίο τύπου που κοινοποίησε στις 17/09/21.

Ο στόχος της μείωσης του μισθολογικού κόστους, ο στόχος της μεταφοράς των εξόδων χρήσης και συντήρησης δικύκλου, της βενζίνης, των δώρων και των επιδομάτων στην πλάτη του εργαζόμενου περνά από τη μετατροπή της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε ψευδή αυτοαπασχόληση. Μιας συνθήκη που, ενώ επί της ουσίας διατηρεί την εξαρτημένη εργασιακή σχέση, οδηγεί σε χαμηλότερο εργατικό κόστος και αύξηση των κερδών της επιχείρησης.

Casusbelli

Το μήνυμα προς τους συναδέλφους με batch 3 (και όχι μόνο), στάλθηκε αιφνιδιαστικά. Πρόκειται για τακτική με πανελλαδική εμβέλεια, στην οποία μας έχει πλέον συνηθίσει η εταιρεία. Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους ένιωσαν στην καλύτερη περίπτωση προδομένοι. Όμως η αρχική έκπληξη και η επακόλουθη απογοήτευση μεταφράζονται γρήγορα σε διάθεση για αγώνα και υπεράσπιση των κεκτημένων. Απέναντι στους εργαζόμενους, η e-food δηλώνει πλέον ανοιχτά την επιθετικότητά της. Κι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου.

Την στιγμή αυτή, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας όπου ζούμε και εργαζόμαστε, επικρατεί γενικός αναβρασμός. Συναντιόμαστε, επικοινωνούμε, συζητάμε, αναγνωρίζοντας το κοινό εργασιακό μας συμφέρον καταθέτουμε σκέψεις και σχέδια δράσης.

Συνάδελφοι,

Η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, το ομοιοεπαγγελματικό σωματείο για ταχυμεταφορείς, ταχυδιανομείς και υπάλληλους εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο με την 14χρονη σταθερή πορεία μας, συμμετέχουμε, συζητάμε, παρατηρούμε και επεξεργαζόμαστε πάντοτε με ψυχραιμία τις συνδικαλιστικές διεργασίες που αναπτύσσονται ανάμεσα στους συναδέλφους. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε τις παρακάτω σκέψεις:

Η efood  εισάγει μια νέα εργασιακή πραγματικότητα;

 1. 1. Η πραγματικότητα που μοιάζει σήμερα να αιφνιδιάζει ήταν πάντα εδώ, αόρατη και ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενη και προβλέψιμη. Ονομάζεται εργοδοτική αυθαιρεσία, απαξίωση της ζωής και της εργασίας, ανεργία, φτώχεια, απόλυση και τελικά, εκβιασμός για δουλειά με το κομμάτι. Η ίδια εταιρεία που δίνει τα bonus είναι η ίδια εταιρεία που απειλούσε με εκβιασμούς για κλείδωμα του λογαριασμού και τερματισμό της βάρδιας/στέρηση μεροκάματου. Η ίδια εταιρεία που παρουσιάζει το καθεστώς της freelance εργασίας ως «ελεύθερη» επιλογή είναι η ίδια εταιρεία που εκβιαστικά προσπαθεί να την επιβάλλει σε εκατοντάδες συναδέλφους. Το συμπέρασμα είναι προφανές, μιας και η ψευδής προτροπή «γίνε αφεντικό του εαυτού σου», είναι η εργασιακή συνθήκη που συμφέρει την εταιρεία και όχι τους εργαζόμενους. Πλέον, το αόρατο είναι ορατό και κατανοητό σε όλους. Η υποτίμηση της εργασίας και της ζωής μας είναι ένας πόλεμος που έχει κηρυχθεί εδώ και χρόνια στους εργαζόμενους όλων των κλάδων. Πρόκειται για μια διαρκή επίθεση στην οποία μπορούμε να απαντήσουμε ως διάχυτη πλην όμως συγκροτημένη εργατική δύναμη. Με ενότητα στη δράση, με καθημερινή επικοινωνία και συζήτηση, με διαρκή εμπλουτισμό των επιχειρημάτων και αύξηση των δυνάμεών μας.

Ποια θα είναι η πρώτη απάντηση;

 1. 2. Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 καλούμε σε προειδοποιητική στάση εργασίας με προσυγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως (Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων) στις 11:00 το πρωί.Καλούμε όλους τους συναδέλφους/ισσες ανεξαιρέτως εργασιακού καθεστώτος (και μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) να στηρίξουν τη στάση εργασίας. Γιατί το συμφέρον όλων είναι κοινό και η πραγματικότητα αποκαλύπτει, ότι όσο ο χρόνος περνάει και το απεχθές καθεστώς της δουλειάς με το κομμάτι δείχνει το αληθινό του πρόσωπο, τόσο οι συνάδελφοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικούν τον πραγματικό χαρακτήρα της εργασίας τους, που δεν είναι άλλος από την εξαρτημένη εργασία, με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα.

Οι τρίμηνες συμβάσεις είναι εκβιασμός και εργασιακή ομηρία

 1. 3. Ο αγώνας μας ξεπερνά τα στενά όρια του επαγγέλματος γιατί αφορά πλατιά κοινωνικά κομμάτια, αφορά το σύνολο της τάξης. Ο αγώνας ενάντια στις τρίμηνες συμβάσεις και οποιαδήποτε σύμβαση ορισμένου χρόνου που μας κρατά σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας, είναι αγώνας για μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία. Συνδέεται άμεσα με τον αγώνα ενάντια στη δουλεμπορική προσέγγιση της εργασίας από τις εργολαβικές, συνδέεται άμεσα με τον αγώνα ενάντια στο freelance, αφορά τη ζωή μας και γι’ αυτό είναι σύνθετος και ταυτόχρονα διαρκής.

Συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων

 1. 4. Προτρέπουμε τους συναδέλφους/ισσες να οργανωθούν, να στηρίξουν μαζικά το σωματείο. Να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να συζητήσουν αναλυτικά με την απαιτούμενη σοβαρότητα και συναδελφικότητα. Το σωματείο δεν φέρει ιδεολογική ταμπέλα. Είναι ένας θεσμός εργατικός, που έχει δημιουργηθεί και κατοχυρωθεί ιστορικά με χιλιάδες αγώνες και θυσίες από την τάξη για την τάξη. Σε τέτοιες στιγμές γίνεται ευρύτερα κατανοητός ο σπουδαίος του ρόλος και ο λόγος της ύπαρξής του. Όμως, είναι στις αφανείς στιγμές τής καθημερινής δουλειάς που η διαρκής παρουσία του έχει αποδειχτεί απαραίτητη και αναγκαία: γιατί αυτή η καθημερινή δουλειά, αυτή η 14χρονη πορεία της Σ.Β.Ε.Ο.Δ, μας δίνει σήμερα την δυνατότητα να συζητάμε για όσα έχουμε κερδίσει, για όσα θέλουμε να διαφυλάξουμε και για όσα μένει να κερδηθούν ακόμα για το επάγγελμα και την τάξη μας.

Κοινωνική και πολιτική διάσταση του αγώνα – Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

 1. 5. Η πράξη μας είναι ο λόγος μας και ο λόγος μας πηγάζει από την λογική – όχι από την περίσταση. Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία, με συλλογικές συμβάσεις αορίστου χρόνου, είναι ένας βαθύς, διεκδικητικός και ταυτόχρονα κοινωνικός και πολιτικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας που ζυμώνεται διαρκώς και αφορά το σύνολο του κόσμου της εργασίας.

Είναι ένας αγώνας που όλα αυτά τα χρόνια διεξάγουμε ανυποχώρητα σε όλα τα πεδία. Στο δρόμο, στις πιάτσες, στους χώρους δουλειάς, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στο υπουργείο και στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας αγώνας στον οποίο νομοτελειακά θα στεφθούμε νικητές γιατί εκφράζουμε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες κι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.

Για εμάς, η πορεία του αγώνα, διαρκής και μόνιμα απαιτητική, με τα όποια πισωγυρίσματα και τις όποιες αδυναμίες είναι ο ίδιος ο αγώνας.  Ο αγώνας για ένσημα βαρέα ανθυγιεινά (Β.Α.Ε) για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς δικύκλου. Ο αγώνας για τον τερματισμό της υποδηλωμένης εργασίας και την πλήρη εφαρμογή του νόμου 4611/2019. Ο αγώνας για ένα αύριο χωρίς εργατικά ατυχήματα/δυστυχήματα. Με υπομονή, επιμονή, συγκρότηση, ανάλυση και πάνω απ’ όλα το δίκιο μας για αξιοπρεπή εργασία και ζωή, προχωράμε μπροστά. Διεκδικούμε ταξικά και γι’ αυτό οι αγώνες μας αποτελούν αναφορά για τους αγώνες της κοινωνίας και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.  Παράλληλα, ο εκβιασμός της e-food έφερε στο προσκήνιο μια ακόμη πραγματικότητα (που αξίζει να μελετηθεί για να εξαχθούν συμπεράσματα) και διαφοροποιείται από την αφήγηση της πολιτικής εξουσίας. Μια πραγματικότητα όπου ο εργαζόμενος κόσμος επέδειξε πρωτοφανή αλληλεγγύη στο διαδίκτυο με αμέτρητες δεκάδες χιλιάδες διαμαρτυρίες ενάντια στους εκβιασμούς της πλατφόρμας. Έτσι για παράδειγμα η εφαρμογή στις αξιολογήσεις έχει φτάσει στο 1,0 γεγονός που μαρτυρά τη στήριξη του δίκιου των εργαζόμενων μέσω της μαζικής φυγής χρηστών την εφαρμογής

Απαιτούμε:

 • Άμεση συνάντηση με την εταιρεία για την επίλυση των προβλημάτων
 • Να σταματήσουν οι εκβιαστικές μεθοδεύσεις (βίαιη επιβολή του freelancing υπό την απειλή της απόλυσης)
 • Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της εταιρείας για μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
 • Να υποβάλλονται σε αυστηρό θεσμικό έλεγχο (ΣΕΠΕ, Υπουργείο Εργασίας) όλες οι εσωτερικές παραμετροποιήσεις της εφαρμογής που οδηγούν σε διχαστικές, μισθολογικές κι ανταγωνιστικές διακρίσεις αλλά και παρατυπίες – ψευδείς λόγους απόλυσης.
 • Να σταματήσει κάθε διάκριση ανάμεσα σε συναδέλφους
 • Να σταματήσουν οι αυθαίρετες και παράνομες αξιολογήσεις που υιοθετεί ως κριτήριο απόλυσης η εταιρεία και οι απειλές στέρησης ημερομισθίου που διαταράσσουν την εργασία και κατ’ επέκταση την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων.
 • Να σταματήσεικάθε ηθική και ψυχολογική παρενόχληση, κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις, γραπτά μηνύματα και μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα των συναδέλφων/ισσων, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία τους ή να διαταράξει το εργασιακό κλίμα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα ταξικά μας αδέρφια σε όλα τα επαγγέλματα και τους κλάδους να γίνουν η φωνή του σωματείου. Να δημοσιοποιήσουν, ο καθένας με τον τρόπο του, τα ζητήματα που έχουν προκύψει, τον λόγο και τα αιτήματα του σωματείου.

Καλούμε όλους/ες τους συναδέλφους/ισσες να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να πουν τη γνώμη τους, να οργανωθούν στο σωματείο. Η διαρκής συνδικαλιστική μας εκπαίδευση μέσα από τη σύνθεση και τη συνδιαμόρφωση των ιδεών και πάνω απ’ όλα η καθημερινή δουλειά στις πιάτσες, στους χώρους εργασίας και σε κάθε πεδίο αγώνα είναι ο τρόπος που στρώνουμε το δρόμο μας. Η δύναμή μας κρύβεται στη βαθιά μας σύνδεση με την κοινωνία, στη διάδραση του σωματείου με τον κόσμο της εργασίας και την τάξη, στη συλλογική μας σκέψη και δράση. Προχωράμε ενωμένοι με βήμα σταθερό και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της επόμενης ταξικής, συλλογικής μας νίκης.

Προειδοποιητική στάση εργασίας, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00 με 16:00. Προσυγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως (Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων) στις 11:00 το πρωί. Θα ακολουθήσει μοτοπορεία. Πρώτη στάση στο υπουργείο εργασίας και κατάληξη στα γραφεία της efood στΝέο Ηράκλειο.

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου


Ανακοίνωση για τις απολύσεις στην efood και τη freelance απασχόληση

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00-16:00

(Προσυγκέντρωση πεδίον του Άρεως 11:00 – Ώρα αναχώρησης 12:30)

Η ενημέρωση που έλαβαν (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας) οι 115 συνάδελφοι διανομείς από την εταιρεία για μη ανανέωση της σύμβασης αποτελεί εκβιαστική προτροπή της εταιρίας για εθελούσια βλαπτική μεταβολή της εργασιακής σχέσης. Και ως εργαζόμενοι δηλώνουμε απερίφραστα πως η εργασιακή σχέση του freelancer, βαφτίζει τον μισθωτό «αυτοαπασχολούμενο», «ελεύθερο επαγγελματία» και «συνεργάτη» για να υποκρύψει την εξαρτημένη εργασία.

Η μη ανανέωση των 3μηνων συμβάσεων μέσω της δουλεμπορικής εταιρείας MANPOWER GROUP αποδείχτηκαν το εργαλείο της e-food,ώστε όποτε την συμφέρει, να απαλλάσσεται από τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των διανομέων. Τέτοιο εργαλείο είναι και η αξιολόγηση με τα batch, όπου σύμφωνα με ασαφή και αυθαίρετα«κριτήρια παραγωγικότητας»αυξήθηκε η εντατικοποίηση της δουλειάς και διευρύνθηκαν οι αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης αυξάνοντας παράλληλα και την πιθανότητα εργατικού ατυχήματος/δυστυχήματος.

Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα πως είναι ψέματα, όσα είχαν ειπωθεί στις συνεντεύξεις και την εκπαίδευση. Είναι ψέματα οι διαβεβαιώσεις που είχαν σταλεί στα κινητά των συναδέλφων πως στον ένα χρόνο εργασίας όσοι έχουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την MANPOWER (για λογαριασμό της e-food) αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου στην e-food.

Μάλιστα η εταιρεία εκβιάζει τους συναδέλφους διανομείς με “χαμηλή” αξιολόγηση και θέτει το δίλλημα ή άνεργος ή «συνεργάτης». Όπου συνεργάτης εννοείται, η εφαρμογή του νέου νόμου της κυβέρνησης που διευρύνει τη γκρίζα ζώνη του freelance,  προβλέπει 6μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου και απαλλάσσει την εταιρεία από ασφαλιστικές εισφορές, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Τακτική που ακολουθεί η DELIVERY HERO σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται και συναντά την σθεναρή αντίσταση των συναδέλφων/ισσων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κανένας συνάδελφος διανομέας δε πρέπει να δεχτεί να του επιβάλλει η εταιρεία το «συνεργατικό» μοντέλο. Αυτό το μοντέλο δεν εφαρμόζεται από την εταιρεία για να επωφεληθούν οι διανομείς. Αλλά για να απαλλαγεί από τα δικαιώματα όσων δουλεύουν σταθερά και έχουν ήδη πολλές ανανεώσεις 3μηνων συμβάσεων.

Καμιά δικαιολογία της εταιρείας δε γίνεται δεκτή, ειδικά τη στιγμή που κυριαρχεί στο κομμάτι της διανομής σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και τα κέρδη που έχει βγάλει από τη σκληρή δουλειά των διανομέων και όλων των εργαζομένων της εταιρείας είναι υπέρογκα.

Καλούμε όλους/εςτους/τις διανομείς στηνe-foodνα οργανωθούμεστα συλλογικά μας όργανα και να παλέψουμε οργανωμένα κόντρα στα σχέδια της εταιρείας. Να παλέψουμε για τα δικά μας συμφέροντα.

 • Απαιτούμε: Nα ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου με απευθείας πρόσληψη από τηνe-food με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Να δοθεί τέλοςστο σύστημα αξιολόγησης bonus (batch) και στα ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας.
 • Διεκδικούμε: Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των διανομέων.
 • Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνας, παγετός κ.α. σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για εργασίες που διεξάγονται στο ύπαιθρο και τους εξωτερικούς χώρους
 • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε)που να διασφαλίζει τις συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. (Μέσα Ατομικής Προστασίας, Ένσημα Βαρέα Ανθυγιεινά, Εταιρικό κινητό και δίκυκλο).
 • Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική χρήση για κάθε ανάγκη των εργαζομένων διανομέων

Συνδικάτο Επισιτισμού, Τουρισμού Ξενοδοχείων & Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Αττικής.

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου για Ταχυμεταφορείς (courier), Ταχυδιανομείς (delivery) και Υπαλλήλους Εξωτερικών Εργασιών με Δίκυκλο (Σ.Β.Ε.Ο.Δ)

Μοιραστείτε το άρθρο