Δημόσια επιστολή 131 δικηγόρων και νομικών προς την Αντιεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για τον Δ. Κουφοντίνα: Άμεσα συγκαλέστε την ΚΕΜ

Δικηγόροι και νομικοί με ανοικτή επιστολή τους ζητούν από την αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ) Καλλιόπη Νταγιάντα να προχωρήσει στην άμεση σύγκληση της ΚΕΜ προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα μεταγωγής του Δ. Κουφοντίνα στον Κορυδαλλό.

Η επιστολή υπογράφεται από 131 δικηγόρους και νομικούς και αναφέρει:

Π Ρ Ο Σ 

Την κ. Καλλιόπη Νταγιάντα του Χρήστου, Αντιεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, επόπτη του συγκροτήματος – καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού, ως τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 Δικηγόρων και Νομικών σχετικά με την υπόθεση Κουφοντίνα.

1.Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 22575/18-2-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ696546ΝΤΛΒ-Χ11), συγκροτήθηκε η τριμελής Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών του άρθρου 9 νόμου του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4760/2020 (ΦΕΚ Α 247/11-12-2020) και ορίστηκαν ως τακτικά μέλη αυτής α) η κ. Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής ως πρόεδρός της, β) εσείς υπό τις ανωτέρω ιδιότητές σας και γ) ο δικηγόρος κ. Παναγιώτου Θεόδωρος.

2.Όπως είναι πανελληνίως γνωστό, ο κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σήμερα στην 61η ημέρα απεργίας πείνας, νοσηλευόμενος υπό κράτηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ζητώντας τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού και διαμαρτυρόμενος για την παράνομη μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, όπου εξέτιε την ποινή του τα τελευταία τρία χρόνια,έως τις 21/12/2020, όχι στον Κορυδαλλό, αλλά στις κλειστές φυλακές Δομοκού, κατά παράβαση του άρθρου 3 Ν. 4760/2020, σύμφωνα με το οποίο: «Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη».

Η παραπάνω μεταγωγή στον Δομοκό αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 18159 οικ/21-12-20020 απόφαση μεταγωγής της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία φέρεται, σύμφωνα με πολύ μεταγενέστερες δηλώσεις της κ. Νικολάου, ότι εγκρίθηκε από την Κ.Ε.Μ. στις 4/1/2021, πλην όμως δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα το κείμενο και το σκεπτικό της απόφασης αυτής, παρά μόνο μία σφραγίδα με υπογραφές, η οποία επιβεβαιώνει την λήψη της απόφασης αυτής.

3.Ήδη από τις 28/12/2020 ο Δημήτρης Κουφοντίνας υπέβαλε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού αίτηση μεταγωγής στον Κορυδαλλό, η οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της συνηγόρου του, διαβιβάστηκε στις 11/1/2021 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρότι η αίτηση αυτή απευθύνεται στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, η τελευταία δεν έχει ακόμα επιληφθεί, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της ολιγωρίας αυτής, η συνήγορος του, δύο μήνες μετά (28/2/2021), επανυπέβαλε την αίτηση στην Κ.Ε.Μ.

Όμως η πρόεδρος της Κ.Ε.Μ. και Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Νικολάου, αντί να συγκαλέσει ως όφειλε την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών το συντομότερο δυνατό από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστη γνωστή η κατάθεση της παραπάνω αίτησης ή να εκδώσει με την διαδικασία κατεπείγοντος του άρθρου 9 παρ. 3 Ν. 2776/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απόφαση επί αυτής (όπως ακριβώς είχε κάνει επικαλούμενη κατεπείγοντες λόγους στις 21/12/2020), ολιγωρεί και παραλείπει να συγκαλέσει την Κ.Ε.Μ., παρά το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 8/1/2021, αρνούμενος ρητά και με επανειλημμένες δηλώσεις του, όπως είναι γνωστό και όπως αποτελεί δικαίωμα του άλλωστε, την αναγκαστική σίτιση και συνεπώς η ζωή του τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Αντί αυτών, δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, προεξαρχούσης της κ. Νικολάου, με καθημερινές δηλώσεις τους στα ΜΜΕ εμφανίζουν τον Κουφοντίνα ως δήθεν αιτούντα προνομιακή μεταχείριση, ως εκβιαστή, πλέον φυσικά των γνωστών διαχρονικών χαρακτηρισμών του.

Επιπλέον, τις τελευταίες δέκα ημέρες προκαλούν δημοσίως τους συνηγόρους υπεράσπισης του Δημήτρη Κουφοντίνα να προσφύγουν στα δικαστήρια, παρά το γεγονός, ότι όπως πολύ καλά γνωρίζουν, αρμόδιοι για να διατάξουν τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό είναι αποκλειστικά και μόνο,όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 2776/1999 υπό συνθήκες κατεπείγουσας διαδικασίας:

α) Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον οποίο έχουν περιέλθει οι σχετικές αρμοδιότητες του Υπουργού Δικαιοσύνης και ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ήδη από 2/3/2021 αίτηση της συνηγόρου του Δ. Κουφοντίνα, αλλά δεν έχει επιληφθεί.

β) Η ίδια η Γ.Γ. κ. Νικολάου.

γ) Και βεβαίως η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, η οποία και είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της απόφασης έγκρισης των παραπάνω πράξεων, αλλά και γενικότερα με την αρμοδιότητα παραγγελίας των μεταγωγών και ρύθμισης κάθε σχετικού με αυτές θέματος (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2776/1999)..

4. Η υποστηριζόμενη δυστυχώς από τα Μ.Μ.Ε. προσπάθεια της κ. Νικολάου και άλλων κυβερνητικών στελεχών να μεταθέσουν τις ευθύνες στους συνηγόρους του Κουφοντίνα και στα δικαστήρια, ενώ γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι αναρμόδια, έχει ως σκοπό την αποποίηση των πολιτικών ευθυνών της Κυβέρνησης, η οποία και επέλεξε να αυθαιρετήσει σε βάρος του Δημήτρη Κουφοντίνα παραβιάζοντας τον νόμο, που εκείνη είχε ψηφίσει, ενώ παράλληλα επιφορτίζει τους συνηγόρους του Κουφοντίνα με το ηθικό βάρος ένδικων μέσων και βοηθημάτων, εν γνώσει τους πολλές φορές ότι αυτά θα απορριφθούν ως απαράδεκτα, όπως και καθημερινά τις τελευταίες ημέρες συμβαίνει.

Η υπεράσπιση του Δημήτρη Κουφοντίνα μετέρχεται αναγκαστικά όλα τα παραπάνω, για να αποσείσει τη μομφή αυτή και να αφαιρέσει τα προσχήματα.Και τελικά αποδεικνύεται ότι η θέση την οποία εξαρχής είχε διατυπώσει, ότι αρμόδια για την μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι η Κ.Ε.Μ. και η κ. Σοφία Νικολάου, είναι ορθή.

Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνεται καθημερινά από όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες βεβαίως δεν απορρίπτουν το αίτημα κατ’ ουσίαν, όπως μερίδα των ΜΜΕ σκόπιμα και με σκοπό διαστρέβλωσης προβάλλει, αλλά ως απαράδεκτο ελλείψει αρμοδιότητας.

Έτσι, όπως γνωρίζετε, έχουν απορριφθεί ήδη, χωρίς να εξεταστεί η ουσία τους, τα αιτήματα:

α) Διακοπής ποινής του Κουφοντίνα από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας (Κ.Ποιν.Δ 557),

β) Μεταγωγής του Κουφοντίνα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας (δικαστήριο εκτέλεσης ποινών, βούλευμα 32/2021)

Όχι βεβαίως ως ουσία αβάσιμο, αλλά με το ορθό σκεπτικό ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι δεν έχουν προηγηθεί, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παρ. 4 ν. 2776/1999 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4274/2014, δύο συνεχόμενες απορριπτικές αποφάσεις της ΚΕΜ.

Πώς όμως θα ήταν δυνατόν να έχουν προηγηθεί δύο συνεχόμενες απορριπτικές αποφάσεις της Κ.Ε.Μ., όταν σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών δεν έχει εξεταστεί ούτε η μία;

Άλλωστε από το ίδιο βούλευμα 32/2021 του Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών αποκαλύπτεται  ότι την ώρα που η κ. Νικολάου προέτρεπε δημόσια τους συνηγόρους του Κουφοντίνα να τρέχουν στα δικαστήρια, ενημέρωνε «εσωτερικά» την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας ότι η υπόθεση εκκρεμεί στην ΚΕΜ (έγγραφο 10136-γ/25.2.2021), συμβάλλοντας στην ανάδειξη ότι στερούνται ακόμα αρμοδιότητας να κρίνουν. Και δεν μένει πια καμία αμφιβολία για το ενσυνείδητο της προσπάθειάς της να εξωθήσει τους συνηγόρους του σε ένδικα βοηθήματα που ήξερε ότι θα απορριφθούν για τυπικούς λόγους με σκοπό την απαλλαγή της κυβέρνησης από τις ευθύνες της.

γ) Προσωρινής διαταγής αναστολής της υπ’ αριθμ. 18159 οικ/21-12-20020 απόφασης μεταγωγής της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, του οποίου επελήφθη η ίδια η πρόεδρος του, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, καθόσον ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με ζητήματα σωφρονιστικού δικαίου διέπεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα και ασκείται από τα εκεί προβλεπόμενα διοικητικά όργανα και δικαστήρια.

5.Απομένει λοιπόν ως μόνη διέξοδος η εξέταση του αιτήματος του Δημήτρη Κουφοντίνα από την ΚΕΜ, τη σύγκληση της οποίας η πρόεδρός της ολιγωρεί και παραλείπει.

Όπως σας είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999),που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας όλων των συλλογικών διοικητικών οργάνων και ιδίως το άρθρο 14 παρ. 7 αυτού, η σύγκληση του συλλογικού οργάνου προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική εάν το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.

Συνεπώς, τα συλλογικά διοικητικά όργανα δεν συγκαλούνται μόνο από τον πρόεδρο, αλλά και από το 1/3 των μελών τους, όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως.

Η Κ.Ε.Μ. αποτελεί τριμελές Συλλογικό Διοικητικό Όργανο και συνεπώς έχετε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως την σύγκλησή του, αφού είστε ένα από τα τρία μέλη και συνεπώς πληροίτε την προϋπόθεση του 1/3.

Και έχουμε την απαίτηση να το πράξετε και την επίγνωση ότι δεν σας ζητάμε τίποτα έξω και πάνω από τα όρια των νομίμων αρμοδιοτήτων σας.

Όχι διότι προσβλέπουμε σε οποιαδήποτε εύνοια προς τον κρατούμενο από την απόφαση της ΚΕΜ. Είναι γνωστό, ότι τα δύο λοιπά μέλη της συνδέονται με σχέση οιονεί συγγένειας μεταξύ τους, δεδομένου ότι έχει γραφτεί δημόσια, χωρίς να διαψευστεί, ότι ο κ. Παναγιώτου είναι κουμπάρος της κ. Νικολάου και την έχει παντρέψει, ενώ η κ. Νικολάου, όπως προαναφέρθηκε και είναι γνωστό, καθημερινά επιδίδεται σε δηλώσεις και χαρακτηρισμούς δυσμενείς για τον Κουφοντίνα στα ΜΜΕ, πράγμα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων (άρθρου 7 Ν. 2690/1999) και θα ήταν το ελάχιστο που θα αξιώναμε, όταν συγκληθεί η ΚΕΜ, η ίδια να απόσχει από την συμμετοχή και την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης, ως ελάχιστη ένδειξη ευαισθησίας και τήρησης των νόμων.

Εσείς όμως, που η ιδιότητα υπό την οποία κατέστητε μέλος της Κ.Ε.Μ. αποτελεί θεσμική εγγύηση, λόγω της εμπεριστατωμένης ενασχόλησής σας με το αντικείμενο του Σωφρονιστικού Δικαίου και την εποπτεία του μεγαλύτερου καταστήματος κράτησης της χώρας, έχετε την υποχρέωση να δράσετε άμεσα, αποκαθιστώντας τουλάχιστον την διοικητική αυθαιρεσία της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας (σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών) και να το ζητήσετε σήμερα κιόλας, προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα, να αποκατασταθεί η κυβερνητική αυθαιρεσία σε βάρος του και να σωθεί η ζωή του.

Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, παρακαλούμε αναλάβετε και εσείς τις δικές σας.

Αθήνα, 9/3/2021

Δικηγόροι και νομικοί 

1. Κούρτοβικ Ιωάννα Α.Μ. ΔΣΑ 6687
2. Αγγελάκης Γιάννης Α.Μ.ΔΣΑ 30088
3. Αγγελίδου Βασιλική, Α.Μ. ΔΣΑ 17591
4. Ακριτίδου Όλγα, Α.Μ. ΔΣΘ 4249
5. Ανδρεάδης – Παπαδημητρίου Παύλος, Α.Μ. ΔΣΘ 10505
6. Ανδρουλακάκης Μάνος Α.Μ. Δ.Σ.Η. 1263
7. Aντωνίου Παναγιώτης Α.Μ. ΔΣΑ 056177
8. Ατσαλής Μανόλης Α.Μ. Δ.Σ.Η. 687
9. Αχτσιόγλου Θέμης Α.Μ ΔΣ Γιαννιτσών 24
10. Βακιρτιζιάν Στεπάν Α.Μ. ΔΣΗ 693
11. Βλάχος Γεώργιος Α.Μ. ΔΣΑ 33131
12. Βλόντζου Ολγα, Δικηγόρος, Α.Μ. ΔΣΘ 5469
13. Γεωργόπουλος Γεώργιος Α.Μ. Δ.Σ.Η. 1242
14. Γιαννακοπούλου Σταυρούλα, Α.Μ ΔΣΑ 23483
15. Γιοσμάς Βαγγέλης, Α.Μ. ΔΣΑ 9184
16. Δαρίβα Νικολέτα Α.Μ. ΔΣΘ 8857
17. Δαριβιανάκη Μαρία Α.Μ. Δ.Σ.Η. 1420
18. Δελή Παναγιώτα Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23860
19. Δερμιτζάκη Βιβή Α.Μ. ΔΣΗ 573
20. Εξάρχου Στέλλα, ΑΜ ΔΣΑ 29440
21. Ευσταθίου Μαρία Α.Μ ΔΣΑ 24857
22. Ζαχάρωφ Αικατερίνη Χρυσάνθη Α.Μ. ΔΣΑ 34257
23. Ζήβας Γιάννης, Νομικός, Διερμηνέας – Μεταφραστής
24. Ζορμπαλά Αλέκα Α.Μ. ΔΣΑ 11116
25. Ζώτος Δημήτρης, Α.Μ. ΔΣΑ 9067
26. Θεοδωρίδης Νάσος Α.Μ.18296

7

27. Θεοδωρόπουλος Σαράντος Α.Μ. ΔΣΑ 18412
28. Ιερόπουλος Γιάννης Α.Μ. ΔΣΘ 12558
29. Καζάνη Ελευθερία Φρειδερίκη, Α.Μ.ΔΣΑ 40051
30. Κακαρνιάς Γεώργιος, Α.Μ. ΔΣΑ 34806
31. Καλαβάνος – Πετρόγιαννης Παναγιώτης Α.Μ ΔΣΠ4115
32. Καμπαγιάννης Αθανάσιος Α.Μ. ΔΣΑ 31280
33. Κατσαρής Δημήτριος, Α.Μ. ΔΣΑ 20196
34. Κατσιαμπούρα Βασιλική, Α.Μ ΔΣΑ 38907
35. Κατσιαούνη Ελένη Α.Μ. ΔΣΑ 31692
36. Κατσιμένη Άννα Μαρία, Α.Μ.ΔΣΘ 11952
37. Καψάλης Αποστόλης Α.Μ ΔΣΑ 22906
38. Κολοβος Γιώργος Ναθαναήλ, Α.Μ. ΔΣΑ 55620
39. Κολοβός Παναγιώτης ΑΜ ΔΣΑ 35142
40. Κοντάκη Ευαγγελία, Α.Μ. 055863
41. Κουνιάκη Ευγενία Α.Μ. ΔΣΑ 29195
42. Κουρουνδής Χαράλαμπος, Α.Μ. ΔΣΘ 8210
43. Κουφοπούλου Μαρία Α.Μ.ΔΣΑ 27863
44. Κυμάκη Ιωάννα, Α.Μ. ΔΣΑ 55150
45. Κωνσταντινίδου Άσπα, Α.Μ. ΔΣΑ 16660
46. Κώστογλου Ναυσικά ΔΣΧ, ΑΜ 235.
47. Κυρούδη Θεοδώρα Μαρία Α.Μ. ΔΣΑ 34171
48. Λαγουδάκης Κώστας Α.Μ. Δ.Σ.Η. 658
49. Λαγουδάκης Χρονάκης Χαρίλαος Α.Μ. Δ.Σ.Η. 1770
50. Λεβέντης Γιάννης Α.Μ. Δ.Σ.Η. 668
51. Λεγάκη Αντωνία, Α.Μ. ΔΣΑ 16458
52. Λιναρδάκη Δήμητρα, Α.Μ. ΔΣΑ 34196
53. Λιόντος Δημοσθένης Α.Μ. Δ.Σ.Α 5246
54. Μανουρά Ελπίδα Α.Μ. Δ.Σ.Η. 958
55. Μακρόγλου Ευκλείδης, Α.Μ. ΔΣΘ 10934
56. Μαντζούκας Δημήτρης Α.Μ. Δ.Σ.Π 4096
57. Μαυρούλης Αθανάσιος Α.Μ. ΔΣΑ 40186
58. Μέλλιου Έλλη Α.Μ. ΔΣΘ 11105
59. Μήλιου Ζωή Α.Μ. ΔΣΑ 6688
60. Μιχελάκη Έλλη Α.Μ. ΔΣΗ 1643

8

61. Μοσχοχωρίτου Όλγα, Α.Μ. ΔΣΑ 11378
62. Μουγκαράκη Έφη, Α.Μ. ΔΣΑ 26621
63. Μουστάκη Νταγιάνα Α.Μ. 55619
64. Μουχλιανίτης Κωνσταντίνος Α.Μ. ΔΣΑ 36277
65. Μπαλής Αποστόλης Α.Μ. ΔΣΑ 37731
66. Μπίκος Γεώργιος Α.Μ. ΔΣΑ 38662
67. Μπουκάλη Μάγια, ΑΜ ΔΣΑ 38345
68. Μυκωνιάτης Γιάννης Α.Μ. ΔΣΑ 39143
69. Νικολούζος Αλέξανδρος , Α.Μ. ΔΣΑ 26477
70. Νικολουτσόπουλος Χρήστος, Α.Μ. ΔΣΑ 10144
71. Ξενάκης Μανούσος Α.Μ. Δ.Σ.Η. 615
72. Παλαιολόγος Παλαιολόγου Α.Μ. ΔΣΑ 24203
73. Παλαιολόγου Στέλλα συνταξιούχος δικηγόρος Δ.Σ.Η.
74. Παναγιωτόπουλος Αργύρης, φοιτητής επί πτυχίο.
75. Πανταζάτου Αθηνά, Α.Μ. ΔΣΘ 6510
76. Παντάζη Θεοδώρα, Α.Μ. ΔΣΘ 11895
77. Παπαδάκης Aλέξανδρος, Α.Μ. ΔΣΑ 040835
78. Παπαδάκης Κώστας Α.Μ. ΔΣΑ 13679
79. Παπαδόπουλος Δημήτριος Α.Μ ΔΣΘ 8833
80. Παπαθανασίου Νικόλαος, Α.Μ. ΔΣΘ 8657
81. Παπαντωνίου Κατερίνα Α.Μ. ΔΣΑ 15466
82. Παπαρούσου Άννα, ΑΜ ΔΣΑ 15106
83. Παπαστεργίου Βασίλης, ΑΜ ΔΣΑ 19533
84. Πατζανακιδης Γιάννης ΔΣ Ξάνθης 281
85. Πατρικουνάκος Πατρίκιος, ΑΜΔΣΑ 36548
86. Πελεκάνου Φωτεινή ΑΜ ΔΣΑ 29925
87. Πετσιμέρη Χρυσούλα, Α.Μ. ΔΣΑ 17631
88. Ρομποτή Δήμητρα, Α.Μ. ΔΣΑ 39937
89. Σαραντόπουλος Ταξιάρχης Α.Μ. ΔΣΑ 18545
90. Σαραφιανός Δημήτρης Α.Μ. ΔΣΑ 14683
91. Σαρχιανάκης Μιχάλης Α.Μ. Δ.Σ.Η. 842
92. Σβανά Χριστίνα, Α.Μ. ΔΣΘ 10527
93. Σεραφείμ Αγγελική Α.Μ. ΔΣΑ 27056
94. Σιούπουλη Ιωάννα, Α.Μ. ΔΣΑ 25374

9

95. Σκαρμέας Κώστας Α.Μ. ΔΣΑ 32672
96. Σκουνάκη Αρετή Α.Μ ΔΣΘ 4298
97. Σκουντιανέλλης Ευστράτιος Α.Μ. ΔΣ Μυτιλήνης 446
98. Σοβόλου Ειρήνη Α.Μ. ΔΣΑ 32991
99. Σολωμάκου Ελένη Α.Μ. ΔΣΑ 40643
100. Σοφός Χρήστος ΑΜ (ασκ.) 55861
101. Σταμούλη Αγγελική Α.Μ. 56678
102. Σταυρομήτρου Δήμητρα Α.Μ. ΔΣΑ 36629
103. Σταυροπούλου Αναστασία ΑΜ ΔΣΑ 35411
104. Σταυροπούλου Μαργαρίτα ΑΜ ΔΣΑ 34642
105. Στεντούμη Ιωάννα Α.Μ. ΔΣΑ 31341
106. Στεργιοπούλου Ειρήνη Α.Μ ΔΣΑ 37273
107. Στεφάνου Ιωάννης, Νομικός
108. Στυλιανίδη Χριστίνα Α.Μ. ΔΣΑ 34087
109. Συμεωνίδη Θόδωρο ΑΜ ΔΣΑ 21800
110. Σύψα Μαριλένα, Α.Μ. ΔΣΑ 37270
111. Τάτση Κάτια, Α.Μ. ΔΣΑ 37052
112. Τερζάκης Θοδωρής Α.Μ. Δ.Σ.Η. 911
113. Τζαμαδάνης Γιάννης, επίτιμος Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
114. Τζεφερέκου Ιωάννα Μαρία ΑΜ ΔΣΑ 23494
115. Τριάντου – Μπρίλη Άννα Α.Μ ΔΣΑ 36109
116. Τσαμουρά Μαρίνα, Νομικός
117. Τσες Γιώργος, Α.Μ. ΔΣΑ 039853
118. Tσιάκα Άρτεμις, Α.Μ. ΔΣΑ 33552
119. Τσιγαρίδας Βασίλειος Α.Μ. ΔΣΘ 10885
120. Τσουκαλά Αναστασία ΑΜ 013346.
121. Τσούτσουβας Γιώργος Α.Μ. ΔΣΑ 28581
122. Τριμπόνιας Ευάγγελος Α.Μ. ΔΣΑ 25561
123. Φαράζη Αθηνά, ΑΜ ΔΣΑ 10799
124. Φαρσάρης Νικόλας Α.Μ. Δ.Σ.Η. 965
125. Φαρχούντ Γιάννης, ΑΜ ΔΣΑ 34173
126. Φραντζικινάκη Μαρία Α.Μ. Δ.Σ.Η. 1499
127. Φώτη Αικατερίνη Α.Μ. ΔΣΑ 34111
128. Φώτη Αλεξάνδρα Α.Μ. ΔΣΑ 38880

10

129. Χατζηπαναγιώτου Δημήτρης, συνταξιούχος δικηγόρος ε.τ.
130. Χριστούλη Σωτηρία Α.Μ.ΔΣΑ 39490
131. Ψωμά Χαρά Α.Μ. ΔΣΗ 101809

Μοιραστείτε το άρθρο