Τα «ψιλά γράμματα» και οι κατάπτυστοι όροι συμφωνίας που προσφέρει η εργοδοσία στα πετρέλαια Καβάλας

Στην πλειονότητα των συμβολαίων/συμβάσεων/συμφωνιών υπάρχουν και τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα». Αυτά είναι συνήθως όροι που ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, προσπαθούν να μείνουν κρυφοί ή εσκεμμένα αγνοούνται, ώστε η συμφωνία να καταστεί πιο ελκυστική και εύκολα αποδεκτή.
Στην περίπτωση των μελών του Σωματείου Εργαζομένων Καβάλα Όιλ που αποφάσισαν να συμφωνήσουν με την εταιρία στην παρούσα φάση, θα πρέπει να παραδεχτούν ότι υπάρχουν (επιπλέον των εμφανών) και οι παρακάτω όροι στην συμφωνία τους…

Διάβασε περισσότερα