Αυτομόρφωση-συζήτηση κριτικής στη βιοτεχνολογία & τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας

Θεωρητικά εργαλεία αλλά και πρακτικές για την επανοικειοποίηση και απελευθέρωση των σωμάτων και των ζωών μας μέσα από την έλλογη, μη θρησκόληπτη, μη συνομωσιολογική, μη τεχνοφοβική κριτική στον επιστημονισμό ως κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία καθώς και στην τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας, απαλλοτριώνουν σφαίρες ελευθερίας και αυτοκαθορισμού και εντείνουν την πραγματική υπαγωγή των κοινωνιών, των οικοσυστημάτων και των οργανισμών στο κεφάλαιο.

Διάβασε περισσότερα