επίσκεψη στο Μικρό Δέντρο, ένα αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα για την ελευθεριακή εκπαίδευση

Επίσκεψη στην ανοιχτή ημέρα γνωριμίας στην εκπαιδευτική κοινότητα του “Μικρού Δέντρου”, στο σχολείο που λειτουργεί με το βίωμα της αμεσοδημοκρατικής κοινότητας, με εργαλεία την συνεκπαίδευση, την αλληλοβοήθεια και τη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες.

Διάβασε περισσότερα