Συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια και δράση διεκδίκησης αυτομείωσης στην Αθήνα, Σάββατο 9/3

Παράλληλες – ταυτόχρονες δράσεις και συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ενάντια στην ακρίβεια, με στόχο την ενημέρωση του κόσμου αλλά και τη διεκδίκηση αυτομείωσης. 

Διάβασε περισσότερα