Ελευθεριακή παιδεία: εκπαίδευση και προοπτικές πέρα από το κράτος, Παρασκευή 22/3 στις 19:30 στον Κοινωνικό χώρο για την ελευθερία Respiro

Συμμετέχουν:
Ataxia School, Το Μικρό Δέντρο, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών
Παρεμβαίνουν: Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο

Διάβασε περισσότερα