Καταστολή της πανεπιστημιακής κοινότητας

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθεση στα δημόσια πανεπιστήμια πετυχαίνοντας σε μεγάλο βαθμό, τόσο τη συρρίκνωση των ελευθεριών της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και την υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίθεση αυτή συντελείται με ποικίλους συνεργιστικούς τρόπους, όπως η συστημική παραπληροφόρηση, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση, η αστυνομική βία, οι εισαγγελικές έρευνες, η τηλεκπαίδευση και κυρίως μια σειρά νομοθετημάτων που περιστέλλουν την κοινωνική και κοινοτική φύση των πανεπιστημίων, καταργούν κατακτημένες ελευθερίες και τελικά ξεριζώνουν από τα πανεπιστήμια την ίδια την ουσία της ύπαρξής τους: την ελεύθερη παραγωγή και διάδοση γνώσης και ιδεών από την πανεπιστημιακή κοινότητα για το κοινό όφελος.

Διάβασε περισσότερα