Να δοθούν άμεσα οι απαραίτητες άδειες στις νέες μητέρες εργαζόμενες στον ΕΟΔΥ και στις ΚΟΜΥ

Είναι επιτακτική η ανάγκη:
Ο ΕΟΔΥ άμεσα να υπαχθεί στις όποιες κείμενες διατάξεις που διέπουν και τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Να δοθεί τέλος στα “ιδιαίτερα καθεστώτα” που διέπουν οργανισμούς που διαχειρίζονται ζωτικούς τομείς όπως η δημόσια υγεία.
ΑΜΕΣΑ να δοθούν οι απαραίτητες για την ανατροφή των παιδιών τους άδειες στις νέες μητέρες.

Διάβασε περισσότερα