Κύμα καταλήψεων σχολείων από μαθητ(ρι)ες: Κατά αντιεκπαιδευτικών κυβερνητικών πολιτικών και κρατικής αδιαφορίας

Σε κατάληψη πολλών σχολείων ανά τη χώρα έχουν προβεί μαθητ(ρι)ες, διαμαρτυρόμενοι-ες για για τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης που θέτει φραγμούς στην τριτοβάιμια εκπαίδευση και την κρατική αδιαφορία για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Τα υπό κατάληψη σχολεία στην Θεσσαλονίκη είναι 19, ενώ συνολικά στη χώρα πάνω από 100.-
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤ(ΡΙ)ΩΝ

Διάβασε περισσότερα