Για την ανακοινωμένη επερχόμενη εκκένωση των κατειλημμένων χώρων στη ΦΕΠΑ

Έντεκα μέρες μετά την εισβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΦΕΠΑ, κατειλημμένοι κοινωνικοί και στεγαστικοί χώροι δέχονται τελεσίγραφο που τους ανακοινώνει την υποχρεωτική εκκένωση τους. Με ομόφωνη απόφαση τους οργάνου της εφορείας (διοίκηση ΦΕΠΑ, μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ, εκπρόσωποι ΣΟΦΕΠΑ/ΠΚΣ) δίνεται προθεσμία 7 ημερών ώστε να εκκενωθούν όλοι οι κατειλημμένοι χώροι.

Διάβασε περισσότερα