Σε πολυπληθή τμήματα συνωστίζονται 9 στους 10 μαθητές, τα 2/3 σε τάξεις των 22-27!

Συντριπτικά εναντίον των ισχυρισμών του υπουργείου Παιδείας είναι τα στοιχεία της έρευνας του ΚΕΜΕΤΕ, σύμφωνα με τα οποία δεν ευσταθεί ότι ο μέσος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε όλη την Ελλάδα είναι 17, αλλά δείχνουν ότι το 63% των μαθητών πανελλαδικά φοιτούν σε τμήματα των 22-27 μαθητών, το 23% (το ¼ του μαθητικού δυναμικού) σε τμήματα των 25-27, το 96% σε τμήματα με πάνω από 17 μαθητές!
Το ερευνητικό κέντρο προτείνει μάλιστα άμεσες λύσεις για τον από-συνωστισμό των σχολικών τάξεων, που μπορεί να φθάσει σε ποσοστό 63% και σχέδιο που θα οδηγήσει σύντομα 4 στους 10 μαθητές να μην φοιτούν σε υπερμεγέθη τμήματα.

Διάβασε περισσότερα