Διαδικτυακή εκδήλωση για τους αγώνες των λαών για τη διατήρηση των ιστορικών μνημείων και την καλλιτεχνική δημιουργία

Οι Ζαπατίστας και οι ιθαγενικοί λαοί αγωνίζονται ενάντια στη λεηλασία της γης ιστορικής τους κληρονομιάς και των πολιτισμών τους από τη Λερναία Ύδρα του καπιταλισμού. Οι από τα πάνω προσπαθούν να επιβάλουν τη λήθη των πολιτισμών και των ιστοριών τους – ιστορίες που οι αστερισμοί αυτών των πολιτισμών αφηγούνται, ακριβώς επειδή ως στοιχεία μιας τέτοιας κουλτούρας
δεν υποτάσσονται στην κυρίαρχη ιδεολογία και αφήγηση. Επιπλέον επιχειρούν να απονοηματοδοτήτουν, να εμπορευματοποιήσουν ή και να καταστρέψουν τα ιστορικά μνημεία-πολιτισμικά ίχνη και τελικά να λεηλατήσουν τη γη τους ανάλογα με τις πολιτικές της «ανάπτυξης» που κάθε φορά βολεύει τα συμφέροντά τους.

Διάβασε περισσότερα