Εργατική οικολογία, λαϊκή συμμετοχή: Στήριξη στον αγώνα των πρώην εργαζομένων της GKN

Στις 9 Ιουλίου 2021, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της GKN στη Φλωρεντία έλαβαν ειδοποίηση απόλυσης. Στις 10 Ιουλίου, αποφάσισαν να εισέλθουν με τη βία και να καταλάβουν το εργοστάσιό τους. Από τότε δεν έχουν φύγει. Με τους περιβαλλοντολόγους συμμάχους τους και τη συλλογικότητα αλληλεγγύης GKN, έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο οικολογικής μετατροπής: η GKN For Future θα παράγει ποδήλατα φορτίου και ηλιακούς συλλέκτες. Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες για μια καινοτόμο διαδικασία παραγωγής μπαταριών χωρίς λίθιο και ένας μαραθώνιος για συλλογή 1 εκατ. ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Διάβασε περισσότερα