Η πρώτη “Σπείρα Αυτομόρφωσης” για τη φυσικοποίηση και τις νησίδες ελευθερίας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

Στο ζόφο της κυριαρχίας απαντάμε με αυτοοργάνωση και την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Απεγκλωβιζόμαστε στην πράξη από τις εκλογικές αυταπάτες με την αδιαμεσολάβητη σύνδεση και την οριζόντια συνεργασία μας για τη ζωή που θέλουμε. Φανταζόμαστε στην πράξη τις ελευθεριακές οικοκοινότητες του μέλλοντος και τις δημιουργούμε μαζί στο παρόν.

Διάβασε περισσότερα