Ενάντια σε καπιταλισμό και κράτος,
χτίζουμε τις δικές μας αυτοοργανωμένες κοινότητες
> ΒΙΝΤΕΟ η εκδήλωση
στη Μεγάλη Παναγιά

Σε σειρά εκδηλώσεων σε χώρους αντίστασης, αγώνα και δημιουργίας αυτοοργανωμένων δομών στην ελληνική γεωγραφία (Αθήνα, Σταγιάτες, Θεσσαλονίκη, Μεγάλη Παναγιά) συμμετείχαν συντρόφ@ς από τις κοινότητες του Μεξικού, προσκεκλημέν@ των Κοινοτήτων Αγώνα για την Ελευθερία. Με θέμα τις “Παγκόσμιες αντιστάσεις που ανθίζουν και δημιουργούν άλλους ορίζοντες”, μίλησαν και μετέφεραν τις εμπειρίες των παρα-δειγμάτων ζωής που δημιουργούν αυτοοργανωμένα. Ευρισκόμενοι σε μιά διαρκή αντιπαράθεση με την βαρβαρότητα του καπιταλισμού και του κράτους, ο άξονας των προσεγγίσεών τους είναι: Με την αυτοργάνωση και ένα δίκτυο αγώνων για τη ζωή, ενάντια στον καπιταλισμό του θανάτου.

Διάβασε περισσότερα