Η Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ καταγγέλλει την ένταση της αστυνομοκρατίας και την απόπειρα επιβολής του φασιστικού λόγου στο ΑΠΘ

Η Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ καταγγέλλει την εντεινόμενη αστυνομοκρατία στο ΑΠΘ και την προσπάθεια επιβολής του φασιστικού λόγου και των εκπροσώπων του από τις πανεπιστημιακές αρχές. Συμπαρατάσσεται με τη δημοκρατική και αντιφασιστική πανεπιστημιακή κοινότητα στην προάσπιση του δημόσιου, άρα ανοιχτού σε όλους τους ανθρώπους Πανεπιστήμιου και ενάντια σε κάθε διάκριση φυλής, φύλου, εθνότητας και θρησκεύματος.

Διάβασε περισσότερα