Η πρώτη “Σπείρα Αυτομόρφωσης” για τη φυσικοποίηση και τις νησίδες ελευθερίας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

Εισαχθήκαμε στην τέχνη και τη φιλοσοφία του Swimming Dragon, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη μιας ελευθεριακής σχέσης με τη φύση και την καλλιέργεια της γης.
– Μάθαμε πράγματα πάνω στη γεωργία και καλλιεργήσαμε μαζί, μαθαίνοντας να συνεργαζόμαστε και να συμβιώνουμε φροντιστικά στην πράξη.
– Και τις δυο μέρες μαγειρέψαμε και φάγαμε συλλογικά καρπούς από τα συντροφικά κτήματα που διατέθηκαν για το εργαστήρι και ζυμωθήκαμε μεταξύ μας.
Αυτή είναι μόνο η αρχή. Στόχος μας είναι η κοινοτική προετοιμασία, η μεγαλύτερη αυτάρκεια και η δημιουργία των συλλογικών μορφών ζωής που θέλουμε μέσω μιας ευρύτερης ελευθεριακής δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οικοκοινοτικών εγχειρημάτων στις πόλεις και τις περιφέρειες.
Στο ζόφο της κυριαρχίας απαντάμε με αυτοοργάνωση και την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Απεγκλωβιζόμαστε στην πράξη από τις εκλογικές αυταπάτες με την αδιαμεσολάβητη σύνδεση και την οριζόντια συνεργασία μας για τη ζωή που θέλουμε. Φανταζόμαστε στην πράξη τις ελευθεριακές οικοκοινότητες του μέλλοντος και τις δημιουργούμε μαζί στο παρόν.
Ευχαριστούμε πολύ όλα τα άτομα που συνέδραμαν στο εργαστήρι και τη σχολή Gerania.naturation για τη συνεργασία.
Μοιραστείτε το άρθρο