Σπείρες Αυτομόρφωσης για τη Φυσικοποίηση και τις Νησίδες Ελευθερίας, Σάββατο 23 και Κυριακή 24/12 στον ΕΚΧ Ταράτσα (Καλαμάτα)

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Δεκεμβρίου διοργανώνουμε ένα διήμερο βιωματικό εργαστήρι για την καλλιέργεια γης και τη δημιουργία ελευθεριακών οικοκοινοτήτων. Το εργαστήρι είναι μια συνέργια του Ε.Κ.Χ. «Ταράτσα» και του κτήματος «Γερανία» (Λουτράκι Κορινθίας). Αποτελεί συνέχεια των ζυμώσεων που έγιναν στο περιβαλλοντικό διήμερο που πραγματοποιήθηκε στον Ε.Κ.Χ. «Ταράτσα» στις 25 και 26 Αυγούστου 2023 και αποβλέπει στην πρακτική διασύνδεση των προσπαθειών μας στην περιφέρεια, στη βάση ενός θετικού προτάγματος ελευθεριακής καλλιέργειας και δικτύωσης. Το εργαστήρι θα έχει εισαγωγικό – εκπαιδευτικό χαρακτήρα και μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εισαγωγή στην ελευθεριακή οικοκαλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή και το πρόγραμμα του εργαστηρίου:
Η Φυσικοποίηση ως διαδικασία απελευθερωτική και συνδετική με τις δυνάμεις της ζωής
Ένα διήμερο βιωματικό εργαστήρι επανοικειοποίησης του ανθρώπινου σώματος μέσα από τα απελευθερωτικά μονοπάτια του Swimming Dragon και της Φυσικής μας Σύνδεσης με τη Μητέρα Γη, καλλιεργώντας οργανικά.
Η αυτοΐαση και η αναγνώριση της εσωτερικής και εξωτερικής φύσης του Ανθρώπινου
Σώματος είναι η προϋπόθεση της Αυτοδιάθεσης της ύπαρξής μας σε έναν κόσμο
Κυριαρχίας που ετεροκαθορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας, αλλά και εξισορρόπησης εκείνων
των ποιοτήτων που αναδεικνύουν τον Φυσικό Άνθρωπο οντολογικά, σε αντιδιαστολή με τα
βιοτεχνολογικά πρότυπα ελέγχου και επιβολής.
Η Αυτάρκεια και η διατροφική Αυτονομία, είναι ένας ακόμη απελευθερωτικός δρόμος από
την κρατικοεπιχειρηματική εξουσία της Βιομηχανικής και Χημικής Γεωργίας και της
συστηματικής Αστικοποίησης της Υπαίθρου Γης.
Δύο σημαντικά εργαλεία προς την πορεία της επανάκτησης απελευθερωμένων εδαφών και
τη δημιουργία Ελευθεριακών Οικοκοινοτήτων, κτίζοντας το όραμα για την Ολική
Απελευθέρωση Ανθρώπων και Φύσης. Εάν υπάρχουν και άλλες ιδέες ή παρεμβάσεις πάνω στο σκεπτικό του διημέρου το συζητάμε και το συνδιαμορφώνουμε μαζί.
Πρόγραμμα διημέρου:
Σάββατο 23/12/23
11:00 – Swimming Dragon
Βιωματική εμπειρία με ένα αρχέγονο σύστημα Ταοιστικής θεραπευτικής άσκησης, που βασίζεται στη σπειροειδή ανάπτυξη του σώματος, και μας εισάγει στον φυσικό κόσμο της ρευστότητας
13:00 – Οραματισμός και Υλοποίηση των Κήπων της “Ακακίας”
και της Αυτάρκειας στις
Ελευθεριακές Οικοκοινότητες
Σύνδεση με τα πέντε στοιχεία και τις οκτώ ενέργειες του εσωτερικού “καλλιεργητή” και γεωργού
15:00 – Συλλογική Κουζίνα
και αποτίμηση της εμπειρίας
Κυριακή 24/12/23
10:30 – Swimming Dragon
Η εναρμόνιση του φυσικού σώματος
στο “κελί”. Η ελικοειδής ανάπτυξη σε
πολύ μικρό χώρο
11:00 – Επισκέψεις σε κτήματα συντροφικών εγχειρημάτων και σχεδιασμός για την ενσωμάτωσή τους
στις “Νησίδες Ελευθερίας”
15:00 – Κύκλος Φυσικοποίησης
Εισαγωγική συζήτηση για την Εναρμόνιση
και την επιστροφή στην “Θηλυκή Αρχή”,
ένα μονοπάτι για την “Ολική Απελευθέρωση”
16:30 – Συλλογική Κουζίνα
και αποτίμηση της εμπειρίας
Μπορεί να είναι γραφικό κείμενο
Μοιραστείτε το άρθρο